Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Rådighedstilsyn med dagpengemodtageres jobsøgning

Smileyordning, der viser jobsøgningen blandt dagpengemodtagere i de enkelte a-kasser

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering viser dagpengemodtageres jobsøgning på tværs af a-kasser. Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og understøtter a-kassernes rådighedsarbejde. Alle dagpengemodtageres jobsøgning inddeles i tre smileykategorier:

  • Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om uge
  • Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af a-kassernes opfølgning på jobsøgningen blandt dagpengemodtagere på tværs af a-kasser. Opgørelsen opdateres løbende.

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme sporadiske udfald ved åbning via Internet Explorer.

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Sidst opdateret 2. feb 2018