Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Rådighedstilsyn

Styrelsen fører tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om rådighed i arbejdsløshedsforsikringen

Styrelsen fører tilsyn med a-kassernes administration gennem rådighedstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88, regnskabstilsyn jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 89 og tilsyn i samarbejde med andre offentlige myndigheder jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. §§ 90-91b.

Tilsynet med a-kassernes systematiske rådighedsvurderinger har fokus på a-kassernes administration af den del af rådighedsområdet, som handler om lediges jobsøgning.

Dette sker ved at kontrollere og vurdere a-kassernes afgørelser i rådighedsspørgsmål og dermed være med til at forbedre kvaliteten af a-kassens afgørelser og sagsbehandling på rådighedsområdet, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88, stk. 2.

I det intensiverede rådighedstilsyn føres særligt tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om selvforskyldt ledighed, nærmere bestemt a-kassernes administration af jobcentrenes underretninger om negative hændelser, jf. § 88, stk. 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resultaterne af styrelsens rådighedstilsyn afrapporteres i statusrapporter til Tilsynsrådet.

Sidst opdateret 6. okt 2017