Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Regnskabstilsyn

STAR fører tilsyn med a-kassernes regnskabsføring, regnskabsaflæggelse og revision.

Regnskabstilsynet omfatter hele a-kassens virksomhed, dvs. både udbetaling af dagpenge mv., opkrævning og afregning af medlemsbidrag mv. samt indtægter og udgifter i forbindelse med a-kassernes administration.

Tilsynet gennemføres både i årets løb og efter aflæggelse af årsregnskab.

Årsregnskabet aflægges på en blanket, der udarbejdes af STAR.

Revisionen udføres af a-kassens statsautoriserede revisor efter den udsendte revisionsbekendtgørelse.

STAR udsender løbende informationer om regnskabs- og revisionsmæssige forhold til a-kasserne, deres statsautoriserede revisorer og andre interesserede.

Sidst opdateret 14. dec 2016

Kontakt

Tilsyn og Kontrol

star@star.dk