Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Aktuelle ansøgningspuljer

En række puljer er målrettet grupper, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Styrelsen administrerer en række statsfinansierede puljer, der er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Formålet med puljerne er at støtte initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper.

Blandt målgrupperne er de svageste kontanthjælpsmodtagere, andre svage ledige med problemer ud over ledighed, personer med handicap og personer med psykiske lidelser.

 


 

Pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler - FL § 17.59.21.90 

Ansøgerkreds: Døgninstitutioner- og hjemmepleje, hospitaler, lærere, politi eller fængsler

Ansøgningsfrist: fredag den 6. april 2018, kl. 12.00


 

Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter - FL § 17.46.42.10

Ansøgerkreds: Kommuner og a-kasser

Ansøgningsfrist: Løbende


 

Puljer til indsats ved større afskedigelser hhv. til den ordinære og supplerende varslingsindsats - FL § 17.46.14.10 og FL § 17.46.14.20

Ansøgerkreds: Kommuner (jobcentre)

Ansøgningsfrist: Løbende


 

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2018 - FL § 17.59.31.15

Ansøgerkreds: Etablerede foreninger med mindst 25 medlemmer

Ansøgningsfrist: Løbende


 

Jobrotation - Særlig pulje til personer med videregående uddannelse - FL § 17.46.75.10

Ansøgerkreds: Kommuner (Jobcentre)

Ansøgningsfrist: Løbende


 

Pulje til kurser over 6 ugers varighed - FL § 17.46.43.40

Ansøgerkreds: Offentlige og private arbejdsgivere

Ansøgningsfrist: Løbende

Sidst opdateret 23. feb 2018