Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Aktuelle ansøgningspuljer

En række puljer er målrettet grupper, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Styrelsen administrerer en række statsfinansierede puljer, der er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Formålet med puljerne er at støtte initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper.

Blandt målgrupperne er de svageste kontanthjælpsmodtagere, andre svage ledige med problemer ud over ledighed, personer med handicap og personer med psykiske lidelser.

 


 

Pulje til ”seniorvikar” – Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere over 50 år - FL. § 17.46.43.30

Ansøgerkreds: Kommuner

Ansøgningsfrist: mandag den 18. december 2017, kl. 12.00


 

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft - FL § 17.46.41.60

Ansøgerkreds: Kommuner

Ansøgningsfrist: onsdag den 13. december 2017


 

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse - FL § 17.46.41.50

Ansøgerkreds: Kommuner

Ansøgningsfrist: onsdag den 13. december 2017


 

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage - FL § 17.46.41.30

Ansøgerkreds: kommuner, virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer

Ansøgningsfrist: onsdag den 13. december 2017, kl. 13.00


 

Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL § 17.46.78.30

Ansøgerkreds: Kommuner

Ansøgningsfrist: mandag den 11. december 2017


 

Pulje til etablering af ambassadørkorps for projekterne i Flere skal med - FL § 17.59.21.80

Ansøgerkreds: ​Kommuner

Ansøgningsfrist: mandag den 11. december 2017


 

Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser - FL § 17.46.42.10

Ansøgerkreds: Kommuner (jobcentre) og a-kasser


 

Jobrotation - Særlig pulje til personer med videregående uddannelse - FL § 17.46.75.10

Ansøgerkreds: Kommuner (Jobcentre)

Ansøgningsfrist: Løbende


 

Pulje til kurser over 6 ugers varighed - FL § 17.46.43.40

Ansøgerkreds: Kommuner (Jobcentre)

Ansøgningsfrist: Løbende


 

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer - FL § 17.59.31.15

Ansøgerkreds: Etablerede foreninger med mindst 25 medlemmer

Ansøgningsfrist: Løbende

 

Sidst opdateret 1. dec 2017