Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Puljer med udløbet ansøgningsfrist

Oversigten viser ansøgningspuljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet.

De angivne puljer kan indeholde navne, e-mail adresser og telefonnumre, der ikke længere er gældende.

Kontakt til styrelsen om angivne puljer skal ske via e-mail til star@star.dk. I emnefeltet anføres puljens titel og styrelsens journalnummer.

2017

Udmelding af puljen "Job-bro til Uddannelse – Forsøg med virksomhedsforløb som vejen til uddannelse" - FL § 17.46.65.30

Udmelding af puljen "Sammen om fastholdelse" - FL § 17.46.66.10

Pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler vold - FL § 17.59.21.90

Udmelding af puljen "Flere skal med" - FL § 17.46.64.10

Udmelding af pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT området - FL § 17.46.44.20

Udmelding af puljen "Initiativer for personer med handicap 2017" - FL § 17.59.21.20

”Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder” - FL § 17.49.24.20

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats - FL § 17.41.12.20

2016

Projekt Uddannelsesambassadører - FL § 17.46.43.10

Pulje til understøtning af svage læsere i brobygningsforløb – ”Ordblinde-projektet” - FL § 17.46.65.30

Puljen Jobrettet samtale - bølge 2 - FL § 17.46.43.10 og 17.46.43.50

Puljen "Bedre ressourceforløb" - En indsatsramme for styrket borgerinddragelse - FL § 17.46.65.40

Puljen 'Udvikling i fleksjob'

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år

Opkvalificering af rehabiliteringsteams

Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb

Udbredelse af brobygningsforløb – ”Brobygning som førstevalg”

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb

Pulje til initiativer for personer med handicap

Håndholdt Inklusion

Indslusning på arbejdsmarkedet

Rum for udsatte på arbejdsmarkedet 

Puljen til tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland – løbende

2015

Indsatser for langtidsledige og ledige i risiko over 50 år

Samtaler og indsats der modvirker langtidsledighed

Den socialøkonomiske pulje

Socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesindsatsen

JobFirst (forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb)

Initiativer for personer med handicap

Etablering af unge i etablerede uddannelsesenheder

Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Fritidsambassadører til unge fra særligt udsatte boligområder

Indslusning på arbejdsmarkedet og rum for udsatte på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesinitiativer for veteraner

Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere

2014

Opkvalificering af koordinerende sagsbehandler

Projekt "Jobrettet samtale"

Integrationstilbud til internationale medarbejdere og deres familier

Forsøg med brobygning på øvrige uddannelsesinstitutioner som produktionsskoler,VUC mv.

Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

Initiativer for personer med handicap

Partnerskab mellem socialøkonomiske og private virksomheder

Understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb til uddannelse

Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere

Forsøg med integrationspålæg

Mestringstilbud i kommuner

Styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner

Brobygning på højskoler

Helhedsorienteret indsats til udsatte familier

Sidst opdateret 4. okt 2017