Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Puljer med udløbet ansøgningsfrist

Oversigten viser de puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet.

De angivne puljer kan indeholde navne, e-mail adresser og telefonnumre, der ikke længere er gyldige.

Kontakt til styrelsen om nedenstående puljer skal ske via e-mail til star@star.dk. I emnefeltet anføres puljens titel samt styrelsens journalnummer.

2017

Udmelding af puljen "Sammen om fastholdelse" - FL § 17.46.66.10 - 1. august, kl. 12.00

Pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler vold - FL § 17.59.21.90 - 23. juni

Udmelding af puljen "Flere skal med" (FL § 17.46.64.10) - 2. juni, kl. 12.00

Udmelding af pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT området (FL § 17.46.44.20) - 29. maj, kl. 14.00

Udmelding af puljen "Initiativer for personer med handicap 2017" - FL § 17.59.21.20 - 19. april 2017 kl. 12.00.

”Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder” (FL § 17.49.24.20) - 1. marts, kl. 12.00

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (FL § 17.41.12.20) - 1. februar

2016

Projekt Uddannelsesambassadører (FL § 17.46.43.10) - 21. december

Pulje til understøtning af svage læsere i brobygningsforløb – ”Ordblinde-projektet” (FL § 17.46.65.30) - 21. december

Puljen Jobrettet samtale - bølge 2 - FL § 17.46.43.10 og 17.46.43.50 - 30. november

Puljen "Bedre ressourceforløb" - En indsatsramme for styrket borgerinddragelse - FL § 17.46.65.40 - 30. november

Puljen 'Udvikling i fleksjob' - 22. november

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år - 11. november

Opkvalificering af rehabiliteringsteams - 7. oktober

Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb - 3. oktober

Udbredelse af brobygningsforløb – ”Brobygning som førstevalg” – 1. september

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats – 1. september

Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb – 29. august

Pulje til initiativer for personer med handicap - 6. juni

Håndholdt Inklusion – 1. juni

Indslusning på arbejdsmarkedet – 11. marts

Rum for udsatte på arbejdsmarkedet – 4. marts 

Puljen til tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland – løbende

2015

Indsatser for langtidsledige og ledige i risiko over 50 år – 4. december

Samtaler og indsats der modvirker langtidsledighed – 30. november

Den socialøkonomiske pulje – 18. november

Socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesindsatsen – 18. november

JobFirst (forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb) – 9. november

Initiativer for personer med handicap – 8. november

Etablering af unge i etablerede uddannelsesenheder – 1. juli

Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse – 1. juni

Fritidsambassadører til unge fra særligt udsatte boligområder – 28. maj

Indslusning på arbejdsmarkedet og rum for udsatte på arbejdsmarkedet – 18. maj

Beskæftigelsesinitiativer for veteraner – 8. maj

Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere – 6. maj

2014

Opkvalificering af koordinerende sagsbehandler – 15. december

Projekt "Jobrettet samtale" – 8. december

Integrationstilbud til internationale medarbejdere og deres familier – 5. december

Forsøg med brobygning på øvrige uddannelsesinstitutioner som produktionsskoler,VUC mv. – 3. december

Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige – 1. december

Initiativer for personer med handicap – 1. december

Partnerskab mellem socialøkonomiske og private virksomheder – 28. november

Understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb til uddannelse – 25. november

Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere – 23. november

Forsøg med integrationspålæg – 18. november

Mestringstilbud i kommuner – 14. november

Styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner – 14. november

Brobygning på højskoler – 10. november

Helhedsorienteret indsats til udsatte familier – november

Sidst opdateret 7. aug 2017