Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Puljer med udløbet ansøgningsfrist

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tidligere udmeldt puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet. Oversigten viser de puljer, der er lukket for ansøgninger.

De angivne puljer kan indeholde navne, e-mail adresser, telefonnumre og links, der ikke længere er gældende.

Kontakt til styrelsen om angivne puljer skal ske via e-mail til star@star.dk. I emnefeltet anføres puljens titel og styrelsens journalnummer.

2018

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats - FL § 17.41.12.20

Pulje til etablering af ambassadørkorps for projekterne i Flere skal med - FL § 17.59.21.80

2017

Pulje til ”seniorvikar” – Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere over 50 år - FL. § 17.46.43.30

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse - FL § 17.46.41.50

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft - FL § 17.46.41.60

Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser - FL § 17.46.42.10

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage - FL § 17.46.41.30

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2017 - FL § 17.59.31.15

Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL § 17.46.78.30

Pulje til etablering af ambassadørkorps for projekterne i Flere skal med - FL § 17.59.21.80

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap - FL §17.59.21.70

Opkvalificering til ledere og medarbejdere i jobcentre om indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - FL § 17.59.21.80

"Job-bro til Uddannelse – Forsøg med virksomhedsforløb som vejen til uddannelse" - FL § 17.46.65.30

"Sammen om fastholdelse" - FL § 17.46.66.10

Voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler vold - FL § 17.59.21.90

"Flere skal med" - FL § 17.46.64.10

Udvikling af jobrettede kurser på IT området - FL § 17.46.44.20

"Initiativer for personer med handicap 2017" - FL § 17.59.21.20

”Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder” - FL § 17.49.24.20

Den særlige beskæftigelsesindsats - FL § 17.41.12.20

2016

Projekt Uddannelsesambassadører - FL § 17.46.43.10

Understøtning af svage læsere i brobygningsforløb – ”Ordblinde-projektet” - FL § 17.46.65.30

Jobrettet samtale - bølge 2 - FL § 17.46.43.10 og 17.46.43.50

"Bedre ressourceforløb" - En indsatsramme for styrket borgerinddragelse - FL § 17.46.65.40

'Udvikling i fleksjob'

Særlig indsats for ledige over 50 år

Opkvalificering af rehabiliteringsteams 

Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb 

Udbredelse af brobygningsforløb – ”Brobygning som førstevalg”

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb

Initiativer for personer med handicap

Håndholdt Inklusion 

Indslusning på arbejdsmarkedet

Rum for udsatte på arbejdsmarkedet 

Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

2015

Indsatser for langtidsledige og ledige i risiko over 50 år

Samtaler og indsats der modvirker langtidsledighed

Den socialøkonomiske pulje

Socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesindsatsen

JobFirst (forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb)

Initiativer for personer med handicap

Etablering af unge i etablerede uddannelsesenheder

Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Fritidsambassadører til unge fra særligt udsatte boligområder

Indslusning på arbejdsmarkedet og rum for udsatte på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesinitiativer for veteraner

Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere

2014

Opkvalificering af koordinerende sagsbehandler

Projekt "Jobrettet samtale"

Integrationstilbud til internationale medarbejdere og deres familier

Forsøg med brobygning på øvrige uddannelsesinstitutioner som produktionsskoler,VUC mv.

Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

Initiativer for personer med handicap

Partnerskab mellem socialøkonomiske og private virksomheder

Understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb til uddannelse

Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere

Forsøg med integrationspålæg

Mestringstilbud i kommuner

Styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner

Brobygning på højskoler

Helhedsorienteret indsats til udsatte familier

Sidst opdateret 1. feb 2018