Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Igangværende aktiviteter knyttet til beskæftigelsesreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat en række aktiviteter, som skal understøtte implementeringen af beskæftigelsesreformen.

På denne side kan du læse om de implementeringsunderstøttende aktiviteter, som styrelsen har igangsat i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Du kan blandt andet læse om en række puljer, der understøtter implementeringen af reformen.

Projekt Uddannelsesambassadører (2016-2018)

Projektet skal understøtte implementeringen af uddannelsesløftet. Uddannelsesambassadører skal sprede viden omkring uddannelsesløftet og styrke samarbejdet med VEU-centre, uddannelsesinstitutioner, a-kasser samt virksomheder. Formålet er, at flere ufaglærte ledige tager en erhvervsuddannelse og bliver faglærte med henblik på at opnå varig beskæftigelse.

Læs mere om Projekt Uddannelsesambassadører

Projekt Jobrettet samtale bølge 2 (2016-2018)

Formålet med projekt Jobrettet samtale bølge 2 er, at flere kommuner gennemfører jobrettede samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige med det mål at få flere i job. For de forsikrede ledige vil der især være fokus på ledige med særlige udfordringer.

Læs mere om Jobrettede samtaler

Regional uddannelsespulje (2015)

Med beskæftigelsesreformen er der fra 1. januar 2015 afsat en regional uddannelsespulje på ca. 100 mio. kr. årligt til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcenteret i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag, som fremgår af en regional positivliste.

Styrelsens tre regionale arbejdsmarkedskontorer udarbejder to gange årligt en regional positivliste for hvert RAR-område, som offentliggøres den 1. april og den 1. oktober. De regionale Arbejdsmarkedsråd drøfter og godkender de regionale positivlister, inden de offentliggøres.

Læs mere om den regionale uddannelsespulje, herunder de regionale positivlister 

Pulje til uddannelsesløft (2015)

Med beskæftigelsesreformen er der afsat midler til et uddannelsesløft af ledige dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Puljen er trådt i kraft d. 1. juli 2015.

Læs mere om pulje til et reelt uddannelsesløft til ledige med færrest eller forældede kompetencer 

Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse (2015)

Som følge af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016, gøres ordningen med ret til seks ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 mere fleksibel for den enkelte ledige. 

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse gælder fortsat ledige ufaglærte, faglærte og faglærte, der samtidig har en kort videregående uddannelse. Retten kan som udgangspunkt opnås efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog i en forsøgsperiode på to år ikke omfattet af denne karensperiode og kan derfor påbegyndes fra første ledighedsdag. Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste. 

Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse udarbejdes af STAR under inddragelse af relevante aktører.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse, herunder den landsdækkende positivliste 

Pilotprojekt - Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed (2015)

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat en permanent pulje på ca. 20 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af en indsats for ledige med særlige udfordringer. Det er besluttet, at midlerne herfra skal anvendes til ledige dagpengemodtagere med risiko for langtidsledighed. Dette gøres via et pilotprojekt, som skal bidrage til at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed for målgruppen.

Læs mere om projekt ’Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed’ hvis formål er at bidrage til at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed for dagpengemodtagere 

Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer (2015)

Formålet med puljen på i alt ca. 26,5 mio. kr. er at gennemføre et projektforløb, som kan bidrage til at opbygge større viden om, hvilke indsatser der virker for langtidsledige, ledige i risiko herfor og ledige dagpengemodtagere, der er 50 år eller derover.

Læs mere om projekt 'udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer' hvis formål er at opbygge større viden om, hvilke indsatser der virker for langtidsledige, ledige i risiko herfor og ledige dagpengemodtagere, der er 50 år eller derover

Styrkelse af virksomhedsindsatsen (2015)

Der er tre sammenhængende virksomhedselementer i beskæftigelsesreformen. Det drejer sig om:

  • Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder
  • Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner
  • Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder

Der er i relation hertil udarbejdet en række faktaark om virksomhedsservice, som jobcentrene kan anvende i samarbejdet med virksomhederne.

Læs mere om styrkelse af virksomhedsindsatsen 

Etablering af et fælles og intensiveret kontaktforløb (2015)

Med beskæftigelsesreformen er der fra 1. juli 2015 etableret et fælles og intensiveret kontaktforløb, der betyder at den ledige får tilbudt en tidlig og intensiv indsats og ligeledes vil opleve, at kontakten til beskæftigelsessystemet er sammenhængende og koordineret ved at inddrage både jobcentret og a-kassens kompetencer. De ledige vil fremover skulle til seks samtaler i jobcenteret i løbet af de første seks måneder, hvoraf to som udgangspunkt afholdes med a-kassen.

Læs mere om kontaktforløbet

Kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i jobcentre og A-kasser (2015)

Med beskæftigelsesreformen er der afsat i alt 150 mio.kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. I 2016 er der afsat 25,6 mio.kr. til kompetenceudvikling.

Download oversigt over 150 mio. kr. til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser (pdf) (nyt vindue) 

IT-understøttende aktiviteter for selvbooking (2015)

Læs mere om selvbooking og Jobcenter Planner (nyt vindue)

Sidst opdateret 10. mar 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst ”Spørgsmål til beskæftigelsesreformen” i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune eller dit jobcenter, hvis du har brug for yderligere vejledning.