Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Værktøjer til beskæftigelsesreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en række værktøjer i forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen.

På denne side kan du finde information om de værktøjer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Det drejer sig om:

Profilafklaringsværktøjet for dagpengemodtagere (2017)

Profilafklaringsværktøjet kan hjælpe nyledige dagpengemodtagere til at forberede sig bedst muligt til første samtale med jobcenteret. Det styrker forudsætningerne for hurtigst muligt at vende tilbage i arbejde. Værktøjet kan samtidig understøtte sagsbehandlerens faglige vurdering af en nyledig borgers muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet.

Læs mere om værktøjet (pdf) (nyt vindue)

Borgerrettet pjece om jobrettet uddannelse (2017)

For nogle ledige kan uddannelse eller et kursus lette vejen til det nye job. Denne pjecen giver borgere et overblik over de tre uddannelsesordninger i beskæftigelsesreformen (seks uger jobrettet uddannelse, den regionale uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft).

Hent pjecen her (pdf)(nyt vindue)

Oversigt over uddannelsesmuligheder i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) (2017)

Oversigten giver et overblik over de muligheder for vejledning og opkvalificering, herunder ordinære uddannelsestilbud, som kan gives efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) til forskellige grupper af dagpenge-, kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Download oversigten over uddannelsesmuligheder i LAB (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over uddannelsesmuligheder med positivlister (2017)

Oversigten giver et overblik over hvilke uddannelsesordninger, der har positivlister tilknyttet, hvor mange positivlister der er tilknyttet den enkelte ordning, hvor de kan findes, og hvor ofte de opdateres.

Download oversigt over uddannelsesmuligheder med positivlister (pdf) (nyt vindue)

Praksisvejledning om puljen til uddannelsesløft (2017)

Praksisvejledningen er et opslagsværk for jobcenter- og a-kassemedarbejdere til at hjælpe ledige i gang med et uddannelsesløft. Vejledningen indeholder en forklaring af regler og rammer for puljen til uddannelsesløft.

Vejledningen indeholder desuden en beskrivelse af strukturen for erhvervsuddannelserne, realkompetencevurderingen af den ledige inden uddannelsesstart samt lånemuligheder og rådighed under uddannelsesløftet.

Download praksisvejledning om puljen til uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

Pjece om uddannelsesordninger (2016)

Jobrettet uddannelse har en central plads i beskæftigelsesreformen.

Pjecen giver et overblik over de tre uddannelsesordninger i beskæftigelsesreformen (seks uger jobrettet uddannelse, den regionale uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft).

Brug to minutter på at hjælpe os med at blive bedre. Du finder et link til spørgeskemaet på den sidste side i pjecen.

Læs pjecen om uddannelsesordningerne (pdf) (nyt vindue)

Praksisark omkring den jobrettede samtale (2016)

Hyppige og jobrettede samtaler er som følge af det intensiverede kontaktforløb et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå dagpengemodtagere med at komme i job.

Praksisarkene er inspiration til medarbejdere og ledere om afholdelse af den jobrettede samtale og er udviklet i forbindelse med projekt Jobrettet samtale bølge 1.

Læs mere om inspiration til den jobrettet samtale

Inspirationsark til effektive samtaler (2016)

Inspirationsarket om selvbooking, udnyttelse af kapacitet samt progression i samtaleforløbet kan give teamledere gode idéer til arbejdet med at få gennemført effektive samtaler.

Download inspirationsark til effektive samtaler (pdf) (nyt vindue)

Plancher om det fælles og intensiverede kontaktforløb (2016)

Powerpoint-plancher, som kan anvendes af chefer og teamledere til information og introduktion af det fælles og intensiverede kontaktforløb.

Download plancher til information og introduktion af det fælles og intensiverede kontaktforløb (PowerPoint) (nyt vindue)

Inspirationsmateriale til planlægningen (2015)

Til inspiration for kommunale forvaltninger har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet materiale, der kan bruges i forbindelse med den lokale systematiske planlægning af indsatsen af beskæftigelsesreformen. Materialet kan bruges fuldstændigt frit.

Download "Inspiration til planlægning af implementering af beskæftigelsesreform" (Word) (nyt vindue)

Håndbog i jobrettede samtaler (2015)

Denne samtalehåndbog er udarbejdet af CABI og Rambøll Management og er tænkt som en praksisnær inspiration til at kvalificere sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser i arbejdet med at give ledige en individuel, sammenhængende og koordineret indsats, når der afholdes jobrettede samtaler. Med håndbogen sættes der fokus på dels forskellige typer af samtaleteknikker og dels på at skabe progression i samtaleforløbet.

Download håndbogen i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser (pdf) (nyt vindue) 

Værktøjskasse til jobrettede samtaler (2015)

Her finder du en række værktøjer rettet mod borgere og sagsbehandlere. Du finder bl.a. kontaktoplysninger på projektansvarlige i kommunerne samt diverse informationsvideoer.

Læs mere om værktøjskasse til jobrettede samtaler

Metodehåndbog om den jobrettede samtale (2015)

Metodehåndbogen om den jobrettede samtale er en guide til ledere om forandringsledelse og best practice ved implementeringen. (august 2015)

Download guide til ledere om forandringsledelse og best practice, når den jobrettede samtale skal implementeres' (pdf) (nyt vindue) 

Administration af frister i kontaktforløb (2015)

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der kommet en række ændringer i kravene til afholdelse af samtaler i kontaktforløbet, herunder hvem der skal deltage og hvem der er ansvarlige for indkaldelse af samtaler (bookingen). Her kan du læse mere om opgørelse af frister i beskæftigelsesreformen.

Download notat om de ny frister for kontaktforløb (pdf) (nyt vindue) 

Fra ord til handling (2014)

Pjece for ledere i jobcentre og a-kasser, der giver et indblik i de politiske intentioner med beskæftigelsesreformen og de centrale elementer i reformen. (november 2014)

Download pjecen ”Reform af beskæftigelsesindsatsen – fra ord til handling” (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 29. sep 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst ”Spørgsmål til beskæftigelsesreformen” i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune eller dit jobcenter, hvis du har brug for yderligere vejledning.