Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love, bekendtgørelser og vejledninger for beskæftigelsesreformen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til beskæftigelsesreformen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., som knytter sig til reformen.

Aftaletekst og lovforslag

Download aftaleteksten (pdf) (nyt vindue)

Download bilag til aftaleteksten (pdf) (nyt vindue) 

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Love

Læs bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21/11/2016) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (LOV nr. 1482 af 23/12/2014) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Læs bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BEK nr. 1297 af 09/11/2016) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (BEK nr. 1006 af 30/08/2015) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledninger

Læs om vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen (VEJ nr 9543 af 17/06/2016) på retsinformation.dk (nyt vindue) samt præcisering af a-kassernes vejledning forud for reglernes ikrafttrædelse (nyt vindue) 

Læs vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice (VEJ nr 9610 af 20/06/2016) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Overgangsregler

Download overgangsbestemmelser i forbindelse med beskæftigelsesreformen (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelser

Download L 59 – Orienteringsskrivelse til jobcentrene og a-kasserne om lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (pdf) (nyt vindue) 

Download L 58 – Orienteringsskrivelse om lovforslag L 58 til jobcentrene og a-kasserne m.fl. (pdf) (nyt vindue) 

Download orienteringsskrivelse om de regler, der trådte i kraft den 1. juli 2015 (pdf) (nyt vindue) 

 

Sidst opdateret 3. feb 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst ”Spørgsmål til beskæftigelsesreformen” i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune eller dit jobcenter, hvis du har brug for yderligere vejledning.