Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Værktøjer til dagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil udvikle værktøjer i forbindelse med implementeringen af dagpengereformen.

På denne side kan du finde information om de værktøjer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udvikler i forbindelse med dagpengereformen.

Pjecer om dagpengereformen

Styrelsen har udarbejdet to borgerrettede printselv-pjecer, som sætter fokus på de nye, centrale mekanismerne samt de generelle regler i dagpengereformen.

Download pjecen ”Nyt dagpengesystem. En kort introduktion til centrale regler og muligheder” (pdf) (nyt vindue)

Download pjecen ”Nyt dagpengesystem. Yderligere informationer om regler og muligheder” (pdf) (nyt vindue)

Udvikling af onlineredskab

Onlineredskabet skal give borgere overblik over eget dagpengeforbrug og de nye regler for genoptjening af dagpengeretten. Målet er at understøtte borgere i at handle på de muligheder, som indføres med dagpengereformen.

Læs mere om onlineredskabet

Ny model for bedre kontrol med udbetalingen af dagpenge

Kontrol med udbetalingen af ydelser skal ske så tidligt som muligt i udbetalingsprocessen.  På hvert trin i sagsbehandlingen skal a-kassen foretage en række nærmere fastlagte kontroller, f.eks. om er sket korrekt fradrag i dagpengene. Et andet væsentligt element i den fremtidige elektroniske kontrol er baseret på, at alle a-kasser skal have ensartede tællere. En "tæller" er en konkret oplysning om et medlems rettigheder i dagpengesystemet, hvor formålet er at sikre, at alle a-kasser gennemfører udbetalingen af ydelser mv. ens.

Læs mere om kontrolmodellen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 3. nov 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du som sagsbehandler i a-kasserne spørgsmål til dagpengereformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til dagpengereformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om gældende regler på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din a-kasse, hvis du har brug for yderligere vejledning.