Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Jobreform fase I

Jobreformen indfører bl.a. et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel og har som formål, at flere i kontanthjælpssystemet skal ud på arbejdsmarkedet.

Tjener bærer tallerkener ud

Folketinget har den 17. marts 2016 vedtaget lovforslag L113 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv.), som udmønter aftalen indgået mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november 2015 om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde – Jobreform fase I.

Reformens intentioner

Formålet med at indføre et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp mv. (integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp) er:

  • at det bedre skal kunne betale sig for modtagere af kontanthjælp mv. at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.
  • at uddannelses- og kontanthjælpsmodtageres ret til ferie nedsættes fra fem til fire ugers ferie for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet.

Kommende aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en oversigt over de kommende implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med jobreformen

Læs mere om de kommende aktiviteter for jobreformen

Sidst opdateret 29. aug 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til jobreformen, kan du sende dem til star@star.dk att. Spørgsmål til jobreformen.

Angiv venligst dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om kontanthjælpsloftet på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om 225-timersreglen for ugifte på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar på borger.dk (nyt vindue)

Hvis du har brug for yderligere vejledning om kontanthjælp, bedes du kontakte din kommune.