Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

IT-understøttelse af Jobreform fase I

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er designet for at kunne IT-understøttes. Udbetaling Danmark og KMD forventer at have løsninger klar til tiden.

Jobreformens regler for kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er udformet med henblik på, at administrationen i videst muligt omfang kan it-understøttes.

Det er kommunernes og Udbetaling Danmarks ansvar at tilrettelægge administrationen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen på deres respektive sagsområder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har arbejdsgrupper med KL og Udbetaling Danmark, hvor udmøntningen og implementeringen af Jobreform fase I løbende drøftes. Det fælles arbejde giver input til, hvordan bemyndigelserne på kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen skal udmøntes. Det fælles arbejde bruges også til at afklare spørgsmål til de nye regler, som har betydning for it-understøttelsen.

Tilbagemeldingerne fra KL og Udbetaling Danmark er, at der vil være it-løsninger klar, så kommunerne og Udbetaling Danmark kan løfte de nye opgaver, som myndighederne løbende skal begynde at løse fra 1. april 2016 frem mod 1. oktober 2016, hvor jobreformen får betydning for borgernes ydelser. Efterhånden som kommunerne overgår til det nye Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Udbetaling Danmark overgår til nyt fagsystem på boligstøtteområdet, vil administrationen blive mere og mere automatiseret.

Læs om IT i forbindelse med 225-timersreglen her

Læs om IT i forbindelse med kontanthjælpsloftet her

Sidst opdateret 6. maj 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til jobreformen, kan du sende dem til star@star.dk att. Spørgsmål til jobreformen.

Angiv venligst dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om kontanthjælpsloftet på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om 225-timersreglen for ugifte på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar på borger.dk (nyt vindue)

Hvis du har brug for yderligere vejledning om kontanthjælp, bedes du kontakte din kommune.