Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love, bekendtgørelser og vejledninger til Jobreform fase I

Der knytter sig forskellige lovtekster, bekendtgørelser og vejledninger til Jobreform fase I.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., som knytter sig til reformen.

Lovforslag

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Læs lovforslaget som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Læs lovforslag L4 om præciseringer af jobreform fase I på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Læs lovforslag L4 som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Bekendtgørelse

Læs bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse om beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledning

Læs vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Guide til 225-timersreglen (Undtagelsesbestemmelsen)

Styrelsen har udarbejdet en guide, som kan hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen, herunder hvilke forhold der kan indgå i vurderingen af, om en borger skal undtages.

Læs guiden til 225-timersreglen (pdf) (nyt vindue)

Startvejledning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en startvejledning, der gennemgår regelændringerne i forbindelse med Jobreform fase I.

Formålet med vejledningen er at give kommunerne og Udbetaling Danmark et overblik over indholdet i de nye regler og understøtte implementeringen af reglerne.

Styrelsen udarbejder en bekendtgørelse og vejledning om 225-timersreglen i slutningen af marts 2016 samt bekendtgørelse og vejledning om kontanthjælpsloftet i juni 2016.

Download startvejledningen til jobreformen (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsbreve

Download orienteringsbrev til kommunerne om lovforslaget (pdf) (nyt vindue)

Download beskæftigelsesministerens brev til borgmestrene (pdf) (nyt vindue)

Download orienteringsbrev om lovforslag L 4 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 16. jan 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til jobreformen, kan du sende dem til star@star.dk att. Spørgsmål til jobreformen.

Angiv venligst dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om kontanthjælpsloftet på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om 225-timersreglen for ugifte på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar på borger.dk (nyt vindue)

Hvis du har brug for yderligere vejledning om kontanthjælp, bedes du kontakte din kommune.