Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kontanthjælpsreformen

Målet med reformen er, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Gruppe af mennesker i bevægelse set bagfra

Folketinget har den 18. april 2013 indgået en politisk aftale om en reform af kontanthjælpssystemet.

Reformens intentioner

Intentionerne med kontanthjælpsreformen er:

  • Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp.
  • Kontanthjælp må ikke være et livsvilkår, men skal være en midlertidig hjælp (færre lange forløb).
  • Flest mulige af de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Kommende aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en oversigt over de kommende implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

Læs mere om de kommende aktiviteter for kontanthjælpsreformen 

Igangværende aktiviteter

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der er sat i gang for at understøtte implementeringen.

Læs mere om de igangværende aktiviteter for kontanthjælpsreformen

Sidst opdateret 29. aug 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til kontanthjælpsreformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til kontanthjælpsreformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.