Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love, bekendtgørelser og vejledninger for kontanthjælpsreformen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til kontanthjælpsreformen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., som knytter sig til reformen.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser, som kommunerne forventes at følge, findes under siden Viden om indsatsen

Læs mere om praksisundersøgelser af kontanthjælpsreformen 

Aftaletekst og lovforslag

Læs aftaleteksten og bilag på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue) 

Love

Kontanthjælpsreformen udmøntes af fire love:

Læs reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.: LOV nr. 894 af 04/07/2013 på retsinformati-on.dk (nyt vindue)

Læs reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelses-rettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.: LOV nr. 895 af 04/07/2013 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.: LOV nr. 1612 af 26/12/2013 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs om Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.: LOV nr. 721 af 25/06/2014 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Læs bekendtgørelse om lov om aktiv beskæftigelsesindsats nr. 807 af 01/07/2015 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse om lov om aktiv socialpolitik nr. 806 af 01/07/2015 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledninger

Ikke-juridiske vejledninger findes under siden om reformens værktøjer.

Læs mere på om værktøjer til kontanthjælpsreformen

Læs vejledning om visitation til nye målgrupper

Orienteringsskrivelser

Læs skrivelse nr. 9098 af 17/02/2014 vedrørende ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation af personer på uddannelseshjælp og kontanthjælp, som er omfattet af barsel mv. på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Læs orienteringsskrivelse om Visitation – uddannelsesmodtagere 

Læs Orientering om nye bekendtgørelser

Læs orienteringsskrivelse om Nytteindsats

Sidst opdateret 13. jun 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til kontanthjælpsreformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til kontanthjælpsreformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.