Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Monitorering af kontanthjælpsreformens implementering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser en oversigt med nøgletal for reformen, som samler en række af de vigtigste målinger til brug for opfølgningen på implementeringen.

På jobindsats.dk kan der hentes en oversigt med nøgletal for reformen, som samler en række af de vigtigste målinger til brug for opfølgningen på implementeringen af kontanthjælpsreformen på to sider – en for uddannelseshjælpsmodtagere og en for kontanthjælpsmodtagere.

Formålet med oversigten er for de enkelte kommuner at give et hurtigt overblik over antal personer i reformens målgrupper (uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere). Desuden opgøres antal påbegyndte ydelsesforløb fordelt på varighed. Endvidere vises, hvilken beskæftigelsesindsats, der gives til uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere samt deres status efter endt uddannelseshjælps- og kontanthjælpsforløb. 

Målgruppen for monitoreringsoversigten er beslutningstagere og andre, der ønsker et kort overblik over status for de vigtigste målinger i forbindelse med implementeringen.

Hent monitoreringsoversigt for kontanthjælpsreformen på jobindsats.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 10. jun 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til kontanthjælpsreformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til kontanthjælpsreformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Jobindsats.dk

På jobindsats.dk kan du finde flere data om reformen.

Find data om kontanthjælp på jobindsats.dk (nyt vindue)

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.