Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

AMU-kursus som tilbud til unge

Kan jobcentre bevilge AMU-kurser til unge med et uddannelsespålæg?

Unge, der ikke har en uddannelse, skal have en indsats, der understøtter den unges vej mod en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

For nogle unge kan vejen til uddannelse gå gennem forløb på virksomheder, hvor den unge gennem praksiserfaringer får mulighed for at danne en arbejdsidentitet, der kan pege frem mod uddannelsesvalget. På virksomhederne kan de unge prøve kræfter med reelle arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner og indgår i kollegiale sammenhænge på arbejdspladser.  

Den virksomhedsrettede indsats i Jobcenteret kan være virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser. Herudover kan den unge få tilbud fra en virksomhed om at blive ansat på ordinære vilkår, enten på fuld tid eller på deltid. 

Ansættelsen i en virksomhed på ordinære vilkår kan bl.a. medvirke til:

  • fodfæste på arbejdsmarkedet som senere kan omsættes til uddannelse
  • udvikling af kompetencer og opnåelse af merit i forhold til skulle påbegynde og gennemføre en konkret erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår,
  • kontakt til en potentiel læreplads med henblik på at opnå en uddannelsesaftale, som giver fodfæste på en erhvervsuddannelse

Efter en konkret vurdering kan der f.eks. bevilges relevante AMU-kurser, jf. LAB kap. 10, § 32 om vejledning og opkvalificering, når kurset er relevant i forhold til, at den unge kan udføre arbejdsopgaver på den virksomhed, der tilbyder den unge ansættelse som et skridt på vejen mod uddannelse. 

I et tænkt eksempel betyder det, at en ung, der kan få et job på en virksomhed, hvis han får bevilget et truck-kort (AMU), får mulighed for på sigt at få en læreplads på samme virksomhed. AMU-kurset bliver dermed ”adgangsbilletten” til en konkret joberfaring, hvor den unge kan indgå i et kollegialt fællesskab og får mulighed for at komme nærmere på et uddannelsesvalg i forhold til at vurdere, om en læreplads på virksomheden giver mening og er den rette vej for ham.  

Tilbuddet om AMU-kurset skal gives i et uddannelsespålæg, som indeholder oplysninger om indsatsen og aktiviteterne.

Sidst opdateret 3. maj 2017