Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Uddannelselsespålæg ved gennemført kombineret ungdomsuddannelse

Skal der gives uddannelsespålæg til personer med en gennemført kombineret ungdomsuddannelse (KUU)?

Alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som søger hjælp i kontanthjælpssystemet, skal betragtes som uddannelseshjælpsansøgere. De skal dermed have uddannelsespålæg efter de regler, der gælder i LAB 21 b for personer, som er omfattet af beskæftigelsesindsatslovens § 2, nr. 12 eller 13.

 

Det samme gælder for unge dagpengemodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, og som vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. De skal have et uddannelsespålæg efter de regler, der gælder i LAB § 21 b for personer, som er omfattet af beskæftigelsesindsatslovens § 2, nr. 1.

 

Uddannelsespålægget skal sikre, at den unge og kommunen, uanset den unges udfordringer, har et fælles mål om, at indsatsen ender i uddannelse. Uddannelsespålægget beskriver alle de indsatser og aktiviteter, der er aftalt.

 

Med en erhvervskompetencegivende uddannelse forstås en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse eller en videregående uddannelse.

 

Kombineret ungdomsuddannelse KUU sidestilles med erhvervsgrunduddannelsen EGU. Unge, der har gennemført en KUU, skal betragtes som kontanthjælpsansøgere, hvis de søger kommunen om økonomisk hjælp.  

Sidst opdateret 14. jun 2017