Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Indplacering af forrevalidender

Hvordan indplaceres forrevalidender?

I lov om aktiv social politik § 24, stk. 6 og § 25, stk. 12, fremgår følgende: "En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats". Af lovbemærkningerne til uddannelseshjælp/aktivitetstillæg fremgår det, at en person, der deltager i forrevalidering efter kapital 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at en forrevalidend kan modtage aktivitetstillæg fra tidspunktet for visitationen som forrevalidend.

En forrevalidend får således aktivitetstillæg fra tidspunktet for visitationen, hvor personen bliver visiteret til forrevalidering. Hvis personen ikke allerede er visiteret som aktivitetsparat, vil vedkommende skulle visiteres aktivitetsparat i forbindelse med visitationen til forrevalidering.

Hvis en person visiteres til forrevalidering inden for de første 3 måneder fra ansøgningstidspunktet, vil personen også blive berettiget til aktivitetstillægget fra visitationstidspunktet – og ikke først fra udløbet af 3-månedersperioden.

Ændringer i beregningsgrundlaget har virkning fra ændringstidspunktet. Således vil en forrevalidend, der f.eks. fylder 30 år den 18. i en måned, have ret til den høje sats fra denne dato. Ændringen i beregningsgrundlaget skal ses i forhold til det samlede antal dage i den pågældende måned.

Sidst opdateret 5. jul 2017