Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Muligheder for efterværn

Hvilke muligheder har kommunerne for at tilbyde efterværn, der kan fastholde borgere i uddannelse og job?

Kommunerne har følgende muligheder for at igangsætte en indsats i overgangen til job eller uddannelse:

  • Mentorstøtte i overgang. Mentorstøtte til borgere, der ved indgåelse af aftalen om mentorstøtte tilhører en målgruppe i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Kommunen kan efter behov lade en mentor følge borgeren videre i overgangen til beskæftigelse eller uddannelse. Kommunen kan få refusion herfor, indtil mentoraftalen udløber efter senest 6 måneder. Herefter vil kommunen ikke kunne modtage refusion for mentorstøtten, selvom kommunen fortsat kan give tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b i LAB.(LAB § 31 b, stk.1). Se ”Vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v.” her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184843
  • Mentorstøtte til personer i overgangen til beskæftigelse/job. Mentorstøtte til borgere med henblik på fastholdelse af job eller uddannelse, hvor kommunen ikke kan modtage statsrefusion. Enten fordi mentoraftalen for en tidligere ydelsesmodtager er ophørt, eller fordi der er tale om en borger, der ikke er i en LAB-målgruppe. (LAB § 31 b, stk. 1)
  • Vejledning om beskæftigelse. Jobcenteret kan give vejledning om mulighederne for beskæftigelse til arbejdssøgende, herunder til borgere uden ydelse. (LAB § 9)
  • Tilgængelighed og vejledning på uddannelsessteder. Jobcentre kan have faste aftaler med uddannelsesinstitutioner om at være til stede på skolen på bestemte tidspunkter, hvor unge (både tidligere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og andre elever, der kan være frafaldstruede) kan komme forbi og få vejledning om hjælp til fastholdelse på uddannelsen. (LAB § 9)
  • Hjælpemidler til personer i beskæftigelse. Jobcenteret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger (LAB § 100)
  • Mentorstøtte til unge, der er påbegyndt en uddannelse med uddannelsespålæg, og hvor uddannelsesinstitutionen giver underretning om, at den unge er i risiko for frafald (LAB § 21 b, stk. 7 og § 31 b, stk. 1)

 

Sidst opdateret 12. okt 2017