Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ret til læse-, skrive- eller regnetest

Hvornår har kontanthjælpsmodtagere, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, ret til en læse-, skrive- og regnetest?

Ifølge BAB § 44, skal jobcenteret tilbyde kontanthjælpsmodtagere, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, at de bliver læse-, skrive- og regnetestet. Jobcenteret skal aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages.

Har testen vist, at personen har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til at få tilbud om et sådant kursus. Personer, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har tillige ret til at få tilbud om realkompetencevurdering.

Retten til tilbuddet indtræder, når testen viser behovet. De nævnte kurser kan ikke træde i stedet for et ret- og pligttilbud. Dette fremgår af LAB § 92, stk. 3.

Sidst opdateret 5. jul 2017