Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Uddannelsespålæg ved STU

Skal der gives uddannelsespålæg til unge, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov?

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 21 b er der fastsat regler om uddannelsespålæg for unge. Ifølge § 21 b, stk. 3, skal jobcenteret ved første samtale pålægge unge, der får uddannelseshjælp eller integrationsydelse og som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den unge kan gennemføre på almindelige vilkår.

Den første samtale med den unge afholdes senest en uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 20 a, stk. 1.

Ifølge bekendtgørelse 1297 om en aktiv beskæftigelsesindsats af 9. november 2016 § 34 er personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU uddannelsen) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, undtaget fra det individuelle kontaktforløb, der gælder for personer, der er omfattet af bekendtgørelsens § 1, nr. 1-4 og 11-14.

Det fremgår af § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at uddannelsespålægget gives som led i kontaktforløbet. Unge, der er fritaget for kontaktforløbet, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 34, skal ikke have uddannelsespålæg.

Personer, der deltager i STU uddannelsen, på det tidspunkt, de søger om økonomisk hjælp fra kommunen, er fritaget for kontaktforløbet, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 34. De får ikke den første samtale i kontaktforløbet og heller ikke noget uddannelsespålæg.

For personer, der får uddannelseshjælp forud for opstart på STU uddannelsen, er den første samtale med den unge allerede afholdt, før opstarten på STU uddannelsen, idet den unge senest en uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp skal have den første samtale, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 20 a, stk. 1. De skal have uddannelsespålægget ved denne første samtale.

Unge, der har gennemført en STU uddannelse, og som søger om eller allerede får uddannelseshjælp, skal have uddannelsespålæg, idet fritagelsen for kontaktforløbet og dermed uddannelsespålægget kun gælder i den periode, den unge deltager i STU uddannelsen.  

Sidst opdateret 14. jun 2017