Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evalueringer af kontanthjælpsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder løbende med evalueringer af reformen.

Som led i styrelsens opfølgning på reformen er der blevet udarbejdet en række evalueringer af reformen.

Analyser af sanktionsområdet for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (2016) 

Der er udarbejdet tre analyser om sanktionsområdet for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Deloitte har gennemført en kvalitativ analyse af kommunernes administration af sanktionsreglerne ved Deloitte. Beskæftigelsesministeriets Analyseenhed har gennemført en analyse af effekter af sanktionsregler.

Læs mere om analyserne

Analyse af unge kontanthjælpsmodtageres tilgang til og fastholdelse i uddannelse (2016)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt, om unge kontanthjælpsmodtagere i højere grad tilgår og fastholdes i uddannelse efter kontanthjælpsreformen i 2014.

Læs mere om analysen

Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i 2014 - Status 1 år efter reformens ikrafttrædelse (2016)

Mploy udarbejdede for STAR en evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen.

Læs mere om evalueringen

Effektanalyse af kontanthjælpsreform for unge mellem 25-29 år (2016)

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt effekterne af kontanthjælpsreformen for unge mellem 25 og 29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Læs mere om analysen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Evaluering af nytteindsats (2015)

DAMVAD har for STAR gennemført en kvalitativ evaluering af nytteindsats. Hovedformålet med evalueringen er at undersøge, hvordan ordningen anvendes af kommunerne og fungerer i praksis.

Læs mere om evalueringen

Effektanalyse af virksomhedspraktik for voksne kontanthjælpsmodtagere (2015)

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt effekterne af virksomhedspraktik i forhold at få ledige kontanthjælpsmodtagere i job.

Læs mere om analysen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet (2015)

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt, om nytteindsatsen medvirker til, at unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere hurtigere kommer i job eller uddannelse.

Læs mere om analysen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Kvantitativ evaluering af nytteindsats (2014)

STAR har evalueret om nytteindsats anvendes efter hensigten. Ved hjælp af en kvantitativ tilgang belyses det, i hvilket omfang kommunerne benytter ordningen, for hvilke grupper den benyttes. Analysen undersøger endvidere, hvor mange uger nytteindsatsforløbene varer, og hvor mange timer som de berørte personer er i nytteindsats.

Læs mere om evalueringen

Effektanalyse af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen (2014)

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en effektanalyse, der har til formål at svare på, om kontanthjælpsreformen har ændret adfærden blandt unge kontanthjælpsmodtagere.

Læs mere om analysen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 24. nov 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til kontanthjælpsreformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til kontanthjælpsreformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Jobeffekter.dk

På jobeffekter.dk kan du finde viden om effekter af reformen.

Læs mere på jobeffekter.dk (nyt vindue)

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.