Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Igangværende aktiviteter knyttet til reformen af førtidspension og fleksjob

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat en række aktiviteter, som skal understøtte implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob.

På denne side kan du læse om de implementeringsunderstøttende aktiviteter, som styrelsen har igangsat i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob.

Du kan blandt andet læse om en række puljer, der understøtter implementeringen af reformen.

Bedre ressourceforløb

Puljen har til formål at styrke kommunernes arbejde med ressourceforløb. Puljen sætter fokus på spredning af gode ressourceforløb med borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats. Der er tale om et toårigt projekt 2017-2018, hvor der indgår 17 kommuner. Midtvejsevaluering primo 2018.

Udvikling i fleksjob

Puljen skal understøtte jobcentrenes arbejde med at skabe progression i fleksjob. I projektet afprøves og kvalitetssikres en indsatsmodel for kommunernes arbejde med fleksjob, som skal skabe bedre viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på op til ti timer kan udvikle deres arbejdsevne samt hjælpe flere borgere fra ledighedsydelse i fleksjob. Projektet løber fra januar 2017 til juni 2018. 19 kommuner deltager i projektet. Evaluering september 2018.

Invitation til inspirationsdag om arbejdet med udsatte borgere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer til inspirationsdag for at understøtte kommunernes tværfaglige samarbejde og indsats for udsatte borgere.

Læs mere om inspirationsdagene her (nyt vindue)

Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (2016-2018)

Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb er en pulje, som skal understøtte, at flere kommuner implementerer en virksomhedsrettet indsats overfor udsatte grupper. Fokus er på den interne organisering i jobcenteret, samarbejdet med virksomhederne og den konkrete indsats for borgerne. Projekterne skal understøtte, at flere udsatte borgere får et virksomhedsforløb med målet om et ordinært job, som dermed øger deres fremtidige jobmuligheder.

Læs mere om puljen til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV)

Kvalitet i ressourceforløb (2016)

’Kvalitet i ressourceforløb’ består af tre indsatser:

  • En guide til kommunerne om det gode ressourceforløb, som indeholder eksempler på god praksis.
  • En landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i res-sourceforløb, som skal give et repræsentativt billede af, om de er tilfredse med rehabiliteringsteam og ressourceforløb.
  • Rejsehold og workshops: rejseholdet besøger alle landets kommuner med henblik på at udbrede guiden om det gode ressourceforløb. Herudover afholdes en række workshops for ledere på tværs af de relevante forvaltninger i alle landets kommuner med fokus på kommunernes strategi for og prio-ritering af den tværfaglige indsats i ressourceforløbene.

Formålet med de tre indsatser er at styrke kvaliteten af ressourceforløb i kommunerne, som også er målgruppen for indsatsen.

JobFirst (2016 – 2017)

JobFirst er et projekt med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb. Deltagerne skal fra dag 1 i gang med at møde og ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette jobmatch. Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere.

Læs mere om projektet på JobFirsts hjemmeside (nyt vindue) 

Empowerment-projekt for unge og voksne (2014 – 2016)

Empowerment-projekt er en særlig indsats, hvor de deltagende borgere sikres en tværfaglig indsats, som de har indflydelse på ift. mål og indhold. Målet er, at deltagerne på langt sigt kommer helt eller delvist i job. Målgruppen er personer i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere med mindst 2 års kontanthjælp.

Læs mere om Empowerment-projektet 

”Virksomhedscenter Generation 2” (2014 – 2016)

”Virksomhedscenter Generation 2” blev igangsat 1. januar 2014. Alle deltagere får et aktivt tilbud på en almindelig arbejdsplads. Dvs. hvor der er en tæt kontakt med kolleger, der er ansat på ordinære vilkår, som også kombineres med andre indsatser. Målgruppen er borgere i ressourceforløb samt langvarige kontanthjælpsmodtagere. Det lang-sigtede mål med projektet er, at borgerne kommer i job eller uddannelse.

Læs mere om ”Virksomhedscenter Generation 2

Sidst opdateret 14. mar 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til reformen af førtidspension og fleksjob" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om fleksjob på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.