Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Igangværende aktiviteter knyttet til reformen af førtidspension og fleksjob

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat en række aktiviteter, som skal understøtte implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob.

På denne side kan du læse om de implementeringsunderstøttende aktiviteter, som styrelsen har igangsat i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob.

Du kan blandt andet læse om en række puljer, der understøtter implementeringen af reformen.

Håndholdt ressourceforløb (2017 - 2019)

Formålet med puljen er, at give sagsbehandlere mere tid til en håndholdt indsats over for borgere i ressourceforløb, så borgere ikke oplever passive perioder eller stilstand i deres ressourceforløb. Den koordinerende sagsbehandler skal derfor hurtigt i forløbet tilrettelægge en jobrettet plan, der sigter mod ordinære timer for borgeren.

Håndholdt ressourceforløb

Flere skal med (2017 - 2019)

Formålet med puljen er, at understøtte at flest mulige udsatte ledige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Flere skal med

Forsøg med rådgivende sundhedskoordinator (2017 - 2019)

Der er igangsat et toårigt forsøg, hvor borgere i ressourceforløb får ret til at få inddraget den regionale sundhedsfaglige koordinator i tilrettelæggelsen af de konkrete indsatser i ressourceforløbet.

Projekt vedrørende revision af rehabiliteringsplanen (2017 - 2018)

Den nuværende model for rehabiliteringsplanen skal revideres. På den baggrund er der blevet igangsat et projekt, som danner rammen for udviklingen af en ny plan.

Projekt vedrørende revision af rehabiliteringsplanen (pdf) (nyt vindue)

Udvikling i fleksjob (2017 - 2018)

Puljen skal understøtte jobcentrenes arbejde med at skabe progression i fleksjob. I projektet afprøves og kvalitetssikres en indsatsmodel for kommunernes arbejde med fleksjob, som skal skabe bedre viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på op til ti timer kan udvikle deres arbejdsevne samt hjælpe flere borgere fra ledighedsydelse i fleksjob. Projektet løber fra januar 2017 til juni 2018. 19 kommuner deltager i projektet. Evaluering september 2018.

Udvikling i fleksjob

Bedre ressourceforløb (2016 - 2018)

Puljen har til formål at styrke kommunernes arbejde med ressourceforløb. Puljen sætter fokus på spredning af gode ressourceforløb med borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats. Der er tale om et toårigt projekt 2017-2018, hvor der indgår 17 kommuner. Midtvejsevaluering primo 2018.

Bedre ressourceforløb

Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (2016-2018)

Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb er en pulje, som skal understøtte, at flere kommuner implementerer en virksomhedsrettet indsats overfor udsatte grupper. Fokus er på den interne organisering i jobcenteret, samarbejdet med virksomhederne og den konkrete indsats for borgerne. Projekterne skal understøtte, at flere udsatte borgere får et virksomhedsforløb med målet om et ordinært job, som dermed øger deres fremtidige jobmuligheder.

Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV)

Sidst opdateret 9. jan 2018

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til reformen af førtidspension og fleksjob" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om fleksjob på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.