Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love, bekendtgørelser og vejledninger for reformen af førtidspension og fleksjob

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til reformen af førtidspension og fleksjob.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm. som knytter sig til reformen.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser, som kommunerne forventes at følge, findes under siden Viden om indsatsen.

Læs mere om praksisundersøgelser af reformen af førtidspension og fleksjob 

Aftaletekst

Læs aftaleteksten og bilag på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)  

Love

Læs lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: LBK nr. 1342 af 21/11/2016, Kap. 13 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Lov om social pension: LBK nr. 10 af 12/10/2015 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Læs bekendtgørelse nr. 1043 af 30/06/2016 om social pension (førtidspension og folkepension) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Bekendtgørelse nr. 2 af 04/01/2016 om fleksjob på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Læs Bekendtgørelse nr. 812 af 27/06/2014 om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Læs Bekendtgørelse nr. 811 af 27/06/2014 om beregning af og fradrag i fleksløntilskud på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Bekendtgørelse nr. 22 af 17/01/2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Læs Bekendtgørelse nr. 1557 af 23/12/2014 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledninger

Læs Vejledning nr. 10378 af 23.12.2016 ,om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (nyt Vindue)

Læs Vejledning nr. 9465 2016 om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Læs Vejledning nr. 105, 2002 om førtidspension fra 1. januar 2003 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Vejledning nr. 9684, 2014 om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Vejledning 9345 af 7/4/2017 om fleksjob på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Læs Vejledning 9032 af 18/1 2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Vejledning nr. 9363 af 10/07/2013 om ledighedsydelse på retsinformation.dk (nyt vindue)

Orienteringsskrivelser

Læs Orienteringsskrivelse nr. 9248 af 14/03/2017 om ressourceforløb på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Skrivelse nr. 10512 af 10. september 2015 om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Læs Skrivelse 9485 af 30.6.2014 om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob påbegyndt før den 1.1. 2013 på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Sidst opdateret 29. maj 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til reformen af førtidspension og fleksjob" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om fleksjob på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.