Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evalueringer af reformen af førtidspension og fleksjob

Styrelsen arbejder løbende med evalueringer af reformen.

Som led i styrelsens opfølgning på reformen er der blevet udarbejdet en række evalueringer af reformen.

Kommunal variation for tilkendeles af førtidspension

Analysen viser, at den kommunale variation er halveret, efter reformen.
For at finde forklaringer på den kommunale variation, er der opstillede seks hypoteser, der kunne tænkes at have betydning for hvor tilbøjelig en kommune er til at tilkende førtidspension.

Læs analysen her (pdf) (nyt vindue)

Ankestyrelsens afgørelser

Ankestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om praksis i klagesager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at der er eller ikke er grundlag for at give førtidspension til borgere, der har klaget over, at de er visiteret til ressourceforløb frem for førtidspension.

Læs redegørelsen her (pdf) (nyt vindue)

Sagsgennemgang

STAR har i samarbejde med to socialmedicinere gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes kritik af reglerne om dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension.

Læs styrelsens sagsgennemgang her (pdf) (nyt vindue)

Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i ressourceforløb (2016)

Mploy har på vegne af Beskæftigelsesministeriet foretaget en undersøgelse af ressourceforløbsmodtageres tilfredshed med indsatser, forløb, sagsbehandlere mv.

Brugerundersøgelsen (nyt vindue)

Ressourceforløb - Koordinerende sagsbehandleres og borgeres erfaringer (2015)

SFI undersøgelse, som giver indsigt i kommuners implementering og organisering af ressourceforløb, på baggrund af hvordan fire kommuner har organiseret indsatsen.

SFIs undersøgelse af koordinerende sagsbehandleres og borgeres erfaringer (nyt vindue)

Borgere i fleksjob efter reformen (2015)

SFI rapport, som undersøger, om der efter reformen er kommet en ny gruppe af borgere i fleksjob på få timer. Rapporten belyser også, hvilke arbejdsvilkår- og betingelser fleksjobansatte arbejder under.

SFIs analyse af borgere i fleksjob efter reformen (nyt vindue)

Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra de regionale sundhedsenheder (2015)

Deloitte har udarbejdet denne evaluering for Styrelsen, som ser på, hvor langt kommunerne og regionerne er kommet med at implementere samarbejdet om sundhedsfaglig rådgivning.

Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglige rådgivning og vurdering fra de regionale sundhedsenheder

Erfaringsopsamling: Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob (2014)

DISCUS har udarbejdet denne erfaringsopsamling for Styrelsen, der belyser anvendelsen af sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob.

Erfaringsopsamling om anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob  

Status på kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen (2013)

Mploy foretog i 2013 en første evaluering for Styrelsen af, hvor langt kommunerne var nået med implementeringen af reformen.

Evaluering af status på  implementering af reformen (pdf) (nyt vindue)

Undersøgelser fra KL (2013 – 2016)

KL har foretaget en række undersøgelser af ressourceforløb og minifleks-job, som ser på barrierer for og status på implementering af reformen af førtidspension og fleksjob.

KL’s undersøgelser (nyt vindue)

Sidst opdateret 9. feb 2018

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til reformen af førtidspension og fleksjob" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Jobeffekter.dk

På jobeffekter.dk kan du finde viden om effekter af reformen.

Læs mere på jobeffekter.dk (nyt vindue)

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om fleksjob på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.