Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evidensbaseret viden om reformen af førtidspension og fleksjob

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler og udvikler viden om den aktive beskæftigelsesindsats i relation til reformen af førtidspension og fleksjob.

Styrelsen arbejder systematisk med at indsamle og udvikle viden om reformen herunder, hvilke effekter de forskellige indsatser har.

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats – Carsten Koch-udvalget (2015)

Koch-udvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats "Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet".

Læs mere om rapporten på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Analyse af drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere (2015)

Damvad har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering undersøgt drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Læs mere om analysen 

Analyse af den tværfaglige rehabiliterende indsats (2015)

Rambøll har analyseret om borgere med komplekse problemstillinger får en koordineret tværfaglig rehabiliterende indsats. Analysen indgår i ekspertgruppens rapport 'Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet'.

Læs mere om analysen 

Barrierer og udfordringer for tværgående indsats, styring og organisering (2015)

Deloitte undersøger i denne analyse barrierer for den tværgående kommunale indsats med afsæt i kvalitative data fra dybdegående besøg i seks kommuner. Analysen indgår i ekspertgruppens rapport 'Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet'.

Læs mere om analysen 

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere (2013)

KORA har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sammenfattet eksisterende viden omkring uddannelses- og beskæftigelseseffekter af en bred vifte af indsatser over for ikke-vestlige indvandrere, der er på indkomsterstattende ydelser, men som ikke er uden for arbejdsmarkedet.

Læs mere om reviewet

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige (2012)

SFI har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering redegjort for den viden, der findes om effekten af mentorstøtte på ordinær beskæftigelse for udsatte ledige.

Læs mere om analysen på SFIs hjemmeside (nyt vindue) 

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige (2012) 

SFI har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i rapporten redegjort for den viden, der findes om effekten af virksomhedsrettede indsatser for udsatte ledige.

Læs mere om rapporten på SFIs hjemmeside (nyt vindue) 

Indsatser for personer med affektive sindslidelser eller angstsygdomme (2012)

Overlæge Lene Eplov og seniorforsker Lisa Korsbek har udarbejdet et review, der opsamler den væsentligste og mest relevante viden fra dansk og udenlandsk forskningsbaseret litteratur om tilbagevenden til arbejde hos personer med affektive sindslidelser (depression og bipolar sindslidelse) eller angstsygdomme.

Læs mere om reviewet

Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom (2011)

Thomas Christensen og Merete Nordentoft præsenterer en gennemgang af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom og effekter af disse, samt kendte prædiktorer for målgruppens tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Download reviewet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 20. mar 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til reformen af førtidspension og fleksjob" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Jobeffekter.dk

På jobeffekter.dk kan du finde viden om effekter af reformen.

Læs mere på jobeffekter.dk (nyt vindue)

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om fleksjob på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.