Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evidensbaseret viden om reformen af førtidspension og fleksjob

Styrelsen indsamler og udvikler viden om den aktive beskæftigelsesindsats i relation til reformen af førtidspension og fleksjob.

Styrelsen arbejder systematisk med at indsamle og udvikle viden om reformen herunder, hvilke effekter de forskellige indsatser har.

Mentor som eneste indsats (2017)

Styrelsen har udarbejdet en analyse af, om mentorordningen bliver anvendt efter hensigten som et redskab til at hjælpe de mest udsatte i kontanthjælpssystemet og i ressourceforløb.

Mentor som eneste indsats 

Evaluering af empowermentprojektet (2017)

I denne evaluering analyseres udviklingen og afprøvningen af en empowermentorienteret indsats for langvarige kontanthjælps- og ressourceforløbsmodtagere. Formålet med projektet har været, at den enkelte borger får indflydelse på egen indsats og tager medejerskab for vejen mod job eller uddannelse

Evaluering af empowermentprojektet (pdf)

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats – Carsten Koch-udvalget (2015)

Koch-udvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats "Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet".

Udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Analyse af drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere (2015)

Damvad har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering undersøgt drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Analyse af drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats 

Analyse af den tværfaglige rehabiliterende indsats (2015)

Rambøll har analyseret om borgere med komplekse problemstillinger får en koordineret tværfaglig rehabiliterende indsats. Analysen indgår i ekspertgruppens rapport 'Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet'.

Analyse af den tværfaglige rehabiliterende indsats  

Barrierer og udfordringer for tværgående indsats, styring og organisering (2015)

Deloitte undersøger i denne analyse barrierer for den tværgående kommunale indsats med afsæt i kvalitative data fra dybdegående besøg i seks kommuner. Analysen indgår i ekspertgruppens rapport 'Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet'.

Barrierer og udfordringer for den tværgående indsats, styring og organisering

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere (2013)

KORA har for Styrelsen sammenfattet eksisterende viden omkring uddannelses- og beskæftigelseseffekter af en bred vifte af indsatser over for ikke-vestlige indvandrere, der er på indkomsterstattende ydelser, men som ikke er uden for arbejdsmarkedet.

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere  

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige (2012)

SFI har for Styrelsen redegjort for den viden, der findes om effekten af mentorstøtte på ordinær beskæftigelse for udsatte ledige.

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige (nyt vindue) 

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige (2012) 

SFI har for Styrelsen redegjort for den viden, der findes om effekten af virksomhedsrettede indsatser for udsatte ledige.

Effekter af den virksomhedsrettede aktivering for udsatte ledige (nyt vindue) 

Indsatser for personer med affektive sindslidelser eller angstsygdomme (2012)

Overlæge Lene Eplov og seniorforsker Lisa Korsbek har udarbejdet et review, der opsamler den væsentligste og mest relevante viden fra dansk og udenlandsk forskningsbaseret litteratur om tilbagevenden til arbejde hos personer med affektive sindslidelser (depression og bipolar sindslidelse) eller angstsygdomme.

Arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med affektive sindslidelser og angstsygdomme

Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom (2011)

Thomas Christensen og Merete Nordentoft præsenterer en gennemgang af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom og effekter af disse, samt kendte prædiktorer for målgruppens tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Review om beskæftigelsesindsatser for personer med svær psykisk sygdom (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 24. nov 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til reformen af førtidspension og fleksjob" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Jobeffekter.dk

På jobeffekter.dk kan du finde viden om effekter af reformen.

Læs mere på jobeffekter.dk (nyt vindue)

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om fleksjob på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.