Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Praksisundersøgelser af reformen af førtidspension og fleksjob

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler løbende praksisundersøgelser af reformen af førtidspension og fleksjobs område.

For at sikre en ensartet implementering af reformen over hele landet er der gennemført en række praksisundersøgelser. Undersøgelserne ser nærmere på, hvordan reformen udmøntes af kommunerne i praksis.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne (2016)

Ankestyrelsen har undersøgt et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse af fleksjob samt kommunernes vurdering af borgeres arbejdsevne, når denne er meget begrænset.

Læs mere om undersøgelsen på Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue) 

Åbenlyse førtidspensionssager - Undersøgelse af sagstyper, omfang og sagsbehandlingspraksis (2015)

Mploy har udarbejdet en undersøgelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som ser på kommunernes praksis ift. administration og behandling af åbenlyse førtidspensionsager.

Læs mere om undersøgelsen

Processen for sager, der skal behandles i et rehabiliteringsteam (2015)

Mploy har foretaget en undersøgelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der kortlægger sagsbehandlingstrin og -tider for sager, som behandles af rehabiliteringsteams i kommunerne.

Læs mere om undersøgelsen

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension (2015)

Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af kommunernes praksis i sager om tilkendelse af eller afslag på førtidspension.

Læs mere om undersøgelsen på Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue) 

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams (2014)

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan rehabiliteringsteams i 10 kommuner har fulgt de nye regler, som fulgte af reformen af førtidspension og fleksjob, ift. de vurderinger, som foretages.

Læs mere om undersøgelsen på Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue) 

Sidst opdateret 9. jun 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til reformen af førtidspension og fleksjob" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Jobeffekter.dk

På jobeffekter.dk kan du finde viden om effekter af reformen.

Læs mere på jobeffekter.dk (nyt vindue)

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Læs mere om fleksjob på borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om førtidspension på borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.