Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

IT i forbindelse med refusionsreformen

LIS-systemet giver et overblik over udbetalte ydelser, refusion og medfinansiering.

Den midlertidige statslige overgangsordning fra 1. januar 2016 til beregning af den statslige refusion og den kommunale medfinansiering af offentlige forsørgelsesydelser opgøres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

LIS

For at sikre kommunerne størst mulig transparens ved opgørelserne har styrelsen udviklet et ledelsesinformationssystem, der giver kommunerne adgang til de centrale data, der indgår i opgørelserne i den midlertidige statslige overgangsordning. 

Læs mere om LIS Refusion 

Øvelsesdage i LIS

I starten af 2016 afholdte styrelsen regionale øvelsesdage i LIS Refusion.

Læs mere om – og find information fra - øvelsesdagene 

Sidst opdateret 6. jun 2016

LIS Refusion

Gå til opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering i LIS Refusion (nyt vindue)

Har du problemer med at logge på eller spørgsmål til ledelsesinformationssystemet? Skriv til

refusionsreform@star.dk

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

- Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
- Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
- Spørgsmål vedr. baggrundsdata
- Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
- Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
- Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.