Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ledelsesinformationssystemet (LIS) i forbindelse med den midlertidige statslige refusionsløsning

LIS-systemet giver et overblik over udbetalte ydelser, refusion og medfinansiering.

Ledelsesinformationssystemet indeholder et overblik for hver kommune over udbetalte ydelser, refusion og medfinansiering fordelt på ydelser og fordelt på anciennitet. Dette giver kommunerne mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner. Derudover er  der for hver enkelt kommune adgang til at se oplysninger på individniveau for borgere i egen kommune over antal ydelses-modtagere anciennitetsfordelt mv.

De konkrete oplysninger som kommunerne vil kunne tilgå i ledelsesinformationssystemet er pt. ikke endeligt fastlagt. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hensigt at inddrage en række kommuner undervejs i udviklingen og test af ledelsesinformationssystemet. Ledelsesinformationssystemet forventes at være klar til brug i forbindelse med første beregning af refusionen/medfinansieringen vedr. januar 2016.

Nedenfor skitseres en række af de informationer, der forventes, at kommunerne vil kunne tilgå i ledelsesinformationssystemet. Alle informationer vil kunne trækkes på kommuneniveau, og en række informationer vil endvidere for den enkelte kommune være tilgængelig ned på cpr. nummerniveau. Alle data vil blive opgjort på månedsbasis fra januar 2016 og frem.

Ledelsesinformationssystemet forventes at indeholde: 

  • Det samlede beløb kommunen modtager i refusion (inkl. det særlige fleksbidrag) og det samlede medfinansieringsbeløb. Refusions- og medfinansieringsbeløbene fordelt efter refusions/medfinansieringsprocent (dvs. fordelt efter borgerens ydelsesanciennitet). Disse opgørelser vil kunne laves for alle de enkelte ydelser og samlet for offentlige ydelser under ét.
  • De samlede offentlige udgifter for hver forsørgelsesordning, dvs. grundlaget som refusions/medfinansieringsbeløbene er beregnet på baggrund af. Disse kan fordeles efter de kommunale konti på kontoplanen.
  • Antal personer for den enkelte kommune fordelt på de enkelte refusions/medfinansieringsprocenter fordelt på ydelser.
  • Antal personer fordelt efter offentlig forsørgelsesanciennitet, således at personer, der er på vej til at overgå til et lavere refusionstrin, kan identificeres.
  • Personer fordelt på genoptjeningstælleren, dvs. antal personer, der har været selvforsørgende i hvor mange uger. Genoptjenings- og refusionstæller nulstilles efter 52 ugers selvforsørgelse.
Sidst opdateret 28. mar 2017

LIS Refusion

Gå til opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering i LIS Refusion (nyt vindue)

Har du problemer med at logge på eller spørgsmål til ledelsesinformationssystemet? Skriv til

refusionsreform@star.dk

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

- Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
- Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
- Spørgsmål vedr. baggrundsdata
- Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
- Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
- Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.