Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love, bekendtgørelser og vejledninger for refusionsreformen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til refusionsreformen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm. som knytter sig til reformen.

Aftaletekst og lovforslag

Download aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet (pdf) (nyt vindue)

Læs aftaleteksten på Social- og indenrigsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Love

Læs L4 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Download bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver mv. (pdf) (nyt vindue)

Download bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (pdf) (nyt vindue)

Download bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (pdf) (nyt vindue)

Download bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelser

Download orienteringsskrivelse om nye bekendtgørelser vedrørende refusionsreformen (pdf) (nyt vindue)

Download orienteringsbrev til kommunerne om L 4 vedrørende refusion (pdf) (nyt vindue)

Download brev til forvaltningsdirektører vedrørende refusionsreform 7. september (pdf) (nyt vindue)

Download brev til jobcenterchefer om refusionsreformen (pdf) (nyt vindue)

D. 4. december 2015 udsendte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende brev og notat om styrelsens brug af kommunernes indberetninger

Download brev til kommunerne vedr. refusionsdata (pdf) (nyt vindue)

Download notat vedr. kommunernes indberetninger (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 10. nov 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

- Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
- Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
- Spørgsmål vedr. baggrundsdata
- Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
- Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
- Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.