Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Nøgletal for refusionsreformen

Her kan du finde information vedrørende beregning af kommunernes refusion og medfinansiering i den midlertidige statslige løsning.

Som en del af loven indgår, at der udvikles en fælleskommunal it-løsning (Ydelsesrefusion), der kan opgøre refusions- og medfinansieringskrav på baggrund af de faktiske udbetalinger i kommunerne, a-kasserne og Udbetaling Danmark.

Det fremgår også af loven, at indtil Ydelsesrefusion er etableret og idriftsat, opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunernes refusion og medfinansiering efter de nye regler.

Kommunerne vil her på siden kunne finde informationer om Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings arbejde med den midlertidige statslige ordning, samt øvrige relevante opgørelsesoplysninger om refusionsreformen.

Overblik

Hver måned opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunernes refusion og medfinansiering på baggrund af registeroplysninger.

Læs mere om overblik over kommunernes refusion og medfinansiering 

Opmærksomhedspunkter ved seneste beregning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender i forbindelse med afregningen af den månedlige refusion en række opmærksomhedspunkter vedr. afregningen til kommunerne.

Læs mere om de månedlige opmærksomhedspunkter

Datakilder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør kommunernes refusion og medfinansiering på baggrund af en række datakilder.

Læs mere om datakilderne

Kommunaløkonomiske konsekvenser

Refusionsomlægningen har en række kommunaløkonomiske konsekvenser, der tilsammen skal give et større økonomisk incitament til at forebygge offentlig forsørgelse.

Læs mere om de kommunaløkonomiske konsekvenser ved refusionsreformen

Tidligere opgørelser (2015)

Inden den midlertidige statslige beregningsmodel trådte i kraft i januar 2016, opgjorde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den aktuelle placering på refusionstrappen i 2015.

Læs mere om den tidligere opgørelse over placering på refusionstrappen

Centrale figurer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet forskellige præsentationer og øvrigt materiale, der forklarer intentioner, risici og indhold i refusionsomlægningen.

Læs mere om de forskellige materialer

Sidst opdateret 3. jan 2018

LIS Refusion

Gå til opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering i LIS Refusion (nyt vindue)

Har du problemer med at logge på eller spørgsmål til ledelsesinformationssystemet? Skriv til

refusionsreform@star.dk

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

- Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
- Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
- Spørgsmål vedr. baggrundsdata
- Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
- Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
- Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.