Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Centrale figurer til refusionsreformen

Her kan du finde præsentationer og andet materiale om refusionsreformens intentioner.

Nedenfor en præsentation af de incitamenter og risici, som er forbundet med refusionsreformen.

Download præsentation af refusionsreformen (PowerPoint) (nyt vindue)

Som supplement til ovenstående præsentation af refusionsreformen og de risici, der fremgår heraf, er der nedenfor en status over indsatsen på udvalgte områder af beskæftigelsesområdet i dag.

Download RAR Nordjylland (PowerPoint) (nyt vindue)

Download RAR Vestjylland (PowerPoint) (nyt vindue)

Download RAR Østjylland (PowerPoint) (nyt vindue)

Download RAR Sydjylland (PowerPoint) (nyt vindue)

Download RAR Fyn (PowerPoint) (nyt vindue)

Download RAR Sjælland (PowerPoint) (nyt vindue)

Download RAR Hovedstaden (PowerPoint) (nyt vindue)

Download RAR Bornholm (PowerPoint) (nyt vindue)

Nedenfor et uddybende notat med beregning af fleksbidrag, fleksløntilskud og kommunal nettoudgift ved forskellige lønindtægter samt et notat om baggrunden for indførelsen af fleksbidraget.

Download notat om beregning af fleksbidrag, fleksløntilskud og kommunal nettoudgift ved forskellige lønindtægter (Word) (nyt vindue)

Download spørgsmål og svar om baggrunden for indførelsen af fleksbidraget (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 28. mar 2017

LIS Refusion

Gå til opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering i LIS Refusion (nyt vindue)

Har du problemer med at logge på eller spørgsmål til ledelsesinformationssystemet? Skriv til

refusionsreform@star.dk

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

- Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
- Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
- Spørgsmål vedr. baggrundsdata
- Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
- Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
- Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.