Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Datakilder i den midlertidige statslige beregning af kommunernes refusion og medfinansiering

Kommunernes refusion og medfinansiering opgøres på baggrund af en række datakilder.

Indtil den fælleskommunale it-løsning Ydelsesrefusion er etableret og idriftsat vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgøre kommunernes statslige refusion (inkl. det særlige fleksbidrag) og medfinansiering (inkl. medfinansiering af a-kassernes udgifter til befordringsgodtgørelse).

Opgørelsen sker på baggrund af antallet af berørte uger med forsørgelsesydelser på individniveau. Oplysninger om hvilke forsørgelsesydelser kommunens borgere har modtaget sker ved at danne forløb af uger på baggrund af oplysninger, som kommunerne, a-kasserne og Udbetaling Danmark i dag registrerer i egne økonomi- og sagsbehandlingssystemer, og som indberettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Download notat om de konkrete datakilder og kontonumre der anvendes for hver enkelt forsørgelsesydelse (pdf) (nyt vindue)

Download oversigt over datakilder og kommunale kontonumre, henholdsvis før 2016 og efter refusionsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2016 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 13. jun 2016

LIS Refusion

Gå til opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering i LIS Refusion (nyt vindue)

Har du problemer med at logge på eller spørgsmål til ledelsesinformationssystemet? Skriv til

refusionsreform@star.dk

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

- Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
- Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
- Spørgsmål vedr. baggrundsdata
- Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
- Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
- Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.