Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Tidligere opgørelser over placering på refusionstrappen, 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgjorde den aktuelle placering på refusionstrappen i 2015, inden den midlertidige statslige beregningsmodel trådte i kraft.

Frem mod 1. januar 2016 opgjorde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et øjebliksbillede for hver enkelt kommunes fordeling af ydelsesmodtagere på refusionstrappen.

Disse opgørelser var baseret på de samme oplysninger og beregningsmetoder, som trådte i kraft i januar 2016.

Opgørelse for uge 42

Download opgørelse over kommunernes placering på refusionstrappen uge 42 2015 (Excel) (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er opmærksomme på, at data for oktober måned fra Herning ikke er med i opgørelsen for uge 42. Det skyldes problemer med dataleverancen fra Herning.

Kommunerne bør være opmærksomme på, at sygedagpengedata er opgjort ca. 3 uger efter opgørelsestidspunktet. Derfor kan der erfaringsmæssigt forventes 15-20 pct. efterregistreringer. 

Den aktuelle placering på trappen for uge 42 2015 er opdateret således, at kun personer med anciennitet for fleksløntilskud, ledighedsydelse og førtidspension med en bevillingsdato efter 1. juli 2014 er medtaget.

Opgørelse for uge 38

Download opgørelse over kommunernes placering på refusionstrappen uge 38 2015 (Excel) (nyt vindue)  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er opmærksomme på, at ancienniteten for fleksløntilskud og ledighedsydelse er ukorrekte i opgørelsen for uge 38. Det skyldes, at styrelsen er ved at implementere nogle mindre ændringer til den del af algoritmen der optæller anciennitet for fleksjobvisiterede.

Styrelsen er yderligere blevet opmærksomme på, at antallet af sygedagpengemodtagere i opgørelsen for uge 38 er ufuldstændige. Det skyldes, at der undtagelsesvist er benyttet sygedagpengedata fra uge 39 til opgørelsen for uge 38 grundet opdatering af nye sygedagpengedata til jobindsats.dk. Alt andet lige vil der være en betydelig andel efterregistreringer når opgørelsen laves så tæt på opgørelsestidspunktet.

Fremadrettet vil trappeopgørelserne altid indeholder oplysninger om sygedagpenge ca. 3 uger efter opgørelsestidspunktet. Herved vil data være betydeligt mere retvisende men der bør stadig forventes ca. 15 pct. efterregistreringer. 

Opgørelse for uge 26

Download opgørelse over kommunernes placering på refusionstrappen uge 26 2015 (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret 28. mar 2017

LIS Refusion

Gå til opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering i LIS Refusion (nyt vindue)

Har du problemer med at logge på eller spørgsmål til ledelsesinformationssystemet? Skriv til

refusionsreform@star.dk

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

- Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
- Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
- Spørgsmål vedr. baggrundsdata
- Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
- Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
- Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.