Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sygedagpengereformen

Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk sikkerhed under deres sygdomsforløb samt en tidligere og bedre opfølgning.

Kvinde med hue om vinteren kigger ud i luften

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget lovforslag L 194, som udmønter aftalen 'Forlig om en reform af sygedagpengesystemet'.

Reformens intentioner

Intentionerne med sygedagpengereformen er:

  • Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under hele deres sygdomsforløb.
  • Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygeforløbet.
  • Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes.

Kommende aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en oversigt over de kommende implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med sygedagpengereformen.

Læs mere om de kommende aktiviteter for sygedagpengereformen 

Igangværende aktiviteter

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der er sat i gang for at understøtte implementeringen.

Læs mere om de igangværende aktiviteter for sygedagpengereformen 

Sidst opdateret 29. aug 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til sygedagpengereformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.