Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Igangværende aktiviteter knyttet til sygedagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat en række aktiviteter, som skal understøtte implementeringen af sygedagpengereformen.

På denne side kan du læse om de implementeringsunderstøttende aktiviteter, som styrelsen har igangsat i forbindelse med sygedagpengereformen.

Forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser

I perioden fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019 kan en sygemeldt afvise lægebehandling uden, at det får konsekvenser for personens ret til at modtage sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension.

Læs om forsøgsordningen

Midlertidig periode med udvidet ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom

Fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 er retten til sygedagpenge udvidet for personer med en livstruende, alvorlig sygdom. Det betyder, at personer, som opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav, får ret til sygedagpenge uanset om personen ellers er omfattet af sygedagpengelovens tidsbegrænsning eller er overgået til et jobafklaringsforløb.

Læs om den midlertidige periode med udvidet ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom 

Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser (IBBIS)

Projektet er en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats til sygemeldte borgere med angst, depression, stress, udbrændthed og tilpasningsreaktioner. Formålet er at få borgeren godt tilbage på arbejdsmarkedet.
IBBIS udvikles og afprøves i samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommune. Interventionsfasen løber fra april 2016 til juni 2018.

Læs om projektet "Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser" (IBBIS) 

Individuelt planlagt job med støtte (IPS)

Projektet har til formål at undersøge effekten af målrettede beskæftigelsesrettede indsatser over for personer med lettere sindslidelser.
Projektet er iværksat af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet gennemføres af Psykiatrisk Center København, og løber fra 2012 til 2018.

Læs om individuelt planlagt job med støtte (IPS)

Sidst opdateret 8. aug 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til sygedagpengereformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.