Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Værktøjer til sygedagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en række værktøjer i forbindelse med implementeringen af sygedagpengereformen.

På denne side kan du finde information om de værktøjer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet i forbindelse med sygedagpengereformen. Det drejer sig om: 

Pjece til borgere om jobafklaringsforløb (2017)

Styrelsen har fået udarbejdet en informationspjece om jobafklaringsforløb, hvor borgere kan læse om, hvad et jobafklaringsforløb er, og hvordan borgeren kan forberede sig bedst muligt. 

Pjecen er beregnet til, at borgere kan læse den ved overgangen til jobafklaringsforløb og derigennnem få et billede af formålet og de enkelte elementer i forløbet.

Download borgerrettet pjece om jobafklaringsforløb (pdf) (nyt vindue)

Implementering af tidlig indsats og fast track (2016)

Styrelsen har gennemført projektet ”Understøttelse af tidlig indsats og Fast track” i samarbejde med 3 kommuner. Der er på denne baggrund bl.a. udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan kommuner kan arbejde strategisk og systematisk med fast track for kommunernes egne ansatte.

Der er desuden udarbejdet et inspirationskatalog med ni gode eksempler på, hvordan man kan få gang i tidlig indsats og brug af fast track.

Læs mere om projektet

Download Inspirationskatalog (pdf) (nyt vindue)

Fast track (2016)

Styrelsen har udarbejdet en pjece om fast track målrettet hhv. sygemeldte og arbejdsgivere.

Download pjece målrettet sygemeldte (pdf) (nyt vindue)

Download pjece målrettet arbejdsgivere (pdf) (nyt vindue)

Lægeattest LÆ 285 til brug for første opfølgningssamtale (2015)

Styrelsen har udarbejdet guides om lægeattesten til hhv. sagsbehandlere, læger og borgere.

Læs mere om guiden

Guides om den virksomhedsrettede indsats (2015)

Styrelsen har udarbejdet en guide til jobcentermedarbejdere samt to pjecer til sygemeldte fra henholdsvis job og ledighed om den virksomhedsrettede indsats.

Læs guiden til jobcentermedarbejdere  

Læs pjecerne til sygemeldte 

Guide om indsatsen til personer med en psykisk lidelse

Download guide om indsatsen til personer med en psykisk lidelse (pdf) (nyt vindue)

Pjecer om sygedagpengereformen (2014)

Styrelsen har udarbejdet forskellige pjecer til sagsbehandlere og borgere om sygedagpengereformen.

Læs pjecerne

Sidst opdateret 21. feb 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til sygedagpengereformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.