Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evalueringer af sygedagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder løbende med evalueringer af reformen.

Som led i styrelsens opfølgning på reformen er der blevet udarbejdet en række evalueringer af reformen.

Opstartsevaluering af sygedagpengereformen (2016)

Der er i efteråret 2015 gennemført opstartsevaluering af kommunernes implementering af sygedagpengereformen. Evalueringen afdækker, hvordan sygedagpengereformen tidligt efter den er trådt i kraft er implementeret i jobcentrene, og i hvilket omfang intentionerne bag reformen er opfyldt.

Download opstartsevaluering af sygedagpengereformen (pdf) (nyt vindue)

Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling (2015)

Deloitte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået udarbejdet en evaluering af den toårige forsøgsordning, der giver borgerne mulighed for at afvise lægebehandling uden at det får konsekvenser for ydelsen. Rapporten er offentliggjort den 9. december 2015.

Download evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling (pdf) (nyt vindue)

Brugen af delvise raskmeldinger (2015) 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Styrelsen har i december 2015 udarbejdet en kvantitativ analyse af brugen af delvise raskmeldinger. Det har været en intention i udmøntningen af sygedagpengereformen er at øge brugen af delvise raskmeldinger, som understøtter, at den enkelte sygemeldte bevarer kontakten til arbejdsmarkedet.

Download analyse af brugen af delvise raskmeldinger (pdf) (nyt vindue) 

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt (2015)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen har i december 2015 udarbejdet en kvantitativ analyse, der undersøger konsekvenserne af den nye sygedagpengereform og det fremrykkede revurderingstidspunkt.

Download analyse af det fremrykkede revurderingstidspunkt (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 17. nov 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til sygedagpengereformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Jobeffekter.dk

På jobeffekter.dk findes der viden om effekter af beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere på jobeffekter.dk (nyt vindue)

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.