Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evidensbaseret viden om sygedagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler og udvikler viden om den aktive beskæftigelsesindsats i relation til af sygedagpengereformen.

Styrelsen arbejder systematisk med at indsamle og udvikle viden om reformen herunder, hvilke effekter de forskellige indsatser har.

Nye veje med job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet (Carsten Koch II) (2015)

Carsten Koch-udvalget

Den daværende regering nedsatte i februar 2013 en ekspertgruppe til at udrede den aktive beskæftigelsesindsats og til at komme med anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats, der varigt løfter beskæftigelsesindsatsen på en omkostningseffektiv måde. Koch-udvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats blev offentliggjort i marts 2015.

Download Koch-udvalgets udredning (pdf) (nyt vindue) 

Koordineret virksomhedsrettet indsats for sygedagpenge-modtagere (KVIS) (2014)

DISCUS

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har støttet 14 modelprojekter over hele landet, hvor målet er, at flest mulige sygedagpengemodtagere vender hurtigst muligt helt eller gradvis tilbage i job.

Download evalueringen af KVIS (pdf) (nyt vindue) 

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg (2013)

Beskæftigelsesministeriet m.fl.

Den 7. februar 2013 offentliggjorde det tværministerielle sygedagpengeudvalg deres rapport med modeller for ophævelse af varighedsbegrænsningen, den aktive indsats og digitalisering på sygedagpengeområdet. Udvalget bestod af repræsentanter fra Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere om vidensgrundlag om indsatsen for de sygemeldte i rapportens bilag 2 (pdf) (nyt vindue)

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser (2013)

Rapport fra Psykiatriudvalget

Den daværende regering nedsatte i april 2012 et udvalg, der skulle komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom tilrettelæggelse og gennemføres bedst muligt. Rapporten fra udvalget blev offentliggjort i oktober 2013 med anbefalinger til en mere moderne, åben og inddragende ramme for indsatsen på psykiatriområdet.

Læs om rapporten på Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside (nyt vindue) 

Effekter af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte (2012)

Seniorforsker Jan Høgelund, SFI

Rapporten er udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2012. Formålet med rapporten er at redegøre for de vigtigste resultater fra danske og internationale studier af beskæftigelseseffekten af beskæftigelsesrettede indsatser for sygemeldte.

Download rapporten om effekter af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte (pdf) (nyt vindue) 

Arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med affektive sindslidelser eller angstsygdomme (2012)

Forskningsoverlæge Lene Eplov og seniorforsker Lisa Korsbek

Reviewet opsamler den væsentligste og mest relevante viden fra dansk og udenlandsk forskningsbaseret litteratur om tilbagevenden til arbejde hos personer med affektive sindslidelser eller angstsygdomme. Rapporten er offentliggjort i oktober 2012.

Download review om arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med affektive sindslidelser eller angstsygdomme (pdf) (nyt vindue)  

Det Store TTA-projekt (Tilbage Til Arbejdet). Proces-, effekt- og økonomisk evaluering (2012)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Projektet handler om at nedbringe langtidssygefraværet og muliggøre en hurtigere og varig tilbagevenden til arbejdet for borgere på sygedagpenge, der bliver visiteret til kategori 2 ved 8. uges opfølgningssamtale

Læs evalueringsrapport om TTA-projektet på NFAs hjemmeside (nyt vindue)

Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom (2011)

Professor Merete Nordentoft og cand.soc. Thomas Christensen

Rapporten er udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Reviewet præsenterer en gennemgang af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom og effekter af disse, samt kendte prædiktorer for målgruppens tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Læs review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom på bedrespykiatri.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 23. nov 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til sygedagpengereformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Jobeffekter.dk

På jobeffekter.dk findes der viden om effekter af beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere på jobeffekter.dk (nyt vindue)

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.