Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Til borgere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder forskellige it-løsninger, som kan hjælpe dig i din jobsøgning, og vi har ansvar for en række indsatser, ordninger og offentlige ydelser.

Mennesker på gågade

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvar for en række indsatser, ordninger og offentlige ydelser inden for:

  • hjælp til jobsøgning
  • dagpenge og kontanthjælp
  • sygedagpenge og barselsdagpenge
  • nedsat arbejdsevne
  • ferie
  • boligstøtte, børnetilskud og hjælp i særlige tilfælde
  • pension og efterløn.

Hjælp til jobsøgning

På bl.a. borger.dk, jobnet.dk og jobbing.dk kan du finde hjælp til din jobsøgning.

Jobnet.dk - cv-bank for jobsøgende (nyt vindue)

Jobbing.dk - jobmatch og inspiration til personer med lange og mellemlange uddannelser (nyt vindue)

iJob.dk - hjælp til unge, der søger fritids- og studiejob eller elev- og praktikplads (nyt vindue)

Mitjobkompas.dk - hjælp til at finde ufaglærte job (nyt vindue)

Læs om at finde et nyt job på borger.dk (nyt vindue)

Læs om jobcenter og jobnet.dk på borger.dk (nyt vindue)

Dagpenge og kontanthjælp

Du skal være medlem af en a-kasse og tilmeldt i dit lokale jobcenter for at få dagpenge.

Læs om arbejdsløshedsdagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Læs om aktivering når du får dagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Læs om kontanthjælp på borger.dk - er du under 30år og har du en uddannelse? (nyt vindue)

Læs om kontanthjælp på borger.dk - hvis du er 30 år eller derover (nyt vindue)

Læs om uddannelseshjælp på borger.dk - er du under 30 år og har du ikke en uddannelse? (nyt vindue)

Læs om 225-timersreglen for ægtepar, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, på borger.dk (nyt vindue)

Læs om 225-timersreglen for ugifte, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, på borger.dk (nyt vindue)

Læs om kontanthjælpsloftet for modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp på borger.dk (nyt vindue)

Læs om dagpenge i udlandet på borger.dk (nyt vindue)

Læs om arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz på borger.dk (nyt vindue)

Sygedagpenge og barselsdagpenge

Du kan søge om sygedagpenge, hvis du er syg og enten ledig, lønmodtager eller forsikret selvstændig.

Læs om sygedagpenge hvis du er ledig på borger.dk (nyt vindue)

Læs om sygedagpenge hvis du er lønmodtager på borger.dk (nyt vindue)

Læs om sygedagpenge hvis du er selvstændig på borger.dk (nyt vindue)

Læs om barselsdagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Nedsat arbejdsevne

Revalidering hjælper dig tilbage på arbejdsmarkedet. Et fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred.

Læs om revalidering på borger.dk (nyt vindue)

Læs om løntilskud for førtidspensionister på borger.dk (nyt vindue)

Læs om fleksjob på borger.dk (nyt vindue)

Læs om arbejdsforhold, løn og ferie, hvis du er i fleksjob, på borger.dk (nyt vindue)

Læs om ledighedsydelse og jobsøgning, hvis du er ledig og godkendt til fleksjob, på borger.dk (nyt vindue)

Læs om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på borger.dk (nyt vindue)

Læs om ressourceforløbsydelse under ressourceforløb på borger.dk (nyt vindue)

Ferie

Hvis du er lønmodtager, optjener du ret til betalt ferie, hvis du er omfattet af ferieloven.

Læs om ferie på borger.dk (nyt vindue)

Læs om feriedagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Boligstøtte, børnetilskud og hjælp i særlige tilfælde

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud. Børnetilskud kan du søge, hvis du fx er enlig eller studerende.

Læs om lån til beboerindskud på borger.dk (nyt vindue)

Læs om økonomisk tilskud fra kommunen på borger.dk (nyt vindue)

Læs om familieydelser på borger.dk (nyt vindue)

Pension og efterløn

Du kan få efterløn i op til fem år, hvis du har betalt til ordningen, og du kan få folkepension, når du når pensionsalderen. Du skal opfylde en række krav.

Læs om folkepension, førtidspension, efterløn, fleksydelse, delpension, seniorjobordning m.m. på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 14. dec 2017

Vejledning, hvis du er ledig

Kontakt din sagsbehandler i jobcentret eller din a-kasse, hvis du ønsker information og vejledning om dine muligheder for beskæftigelse, uddannelse, aktivering eller støtte.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan ikke tilbyde dig individuel rådgivning eller behandle din konkrete sag.

Ligebehandling og støtte til EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer

Er du EU-arbejdstager eller familiemedlem, der oplever diskrimination på grund af din nationalitet, ulovlige begrænsninger eller hindringer i forhold til din ret til fri bevægelighed i Danmark? Så skriv til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via: ContactPointDenmark@star.dk

Vi sørger for, at dit spørgsmål kommer videre til den ansvarlige myndighed.

Kun e-mails skrevet på dansk eller engelsk vil blive besvaret.

Læs Direktiv 2014/54/EU om vandrende arbejdstageres rettigheder (nyt vindue)

Kontakt os

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Postboks 2000
2300 København S
star@star.dk

Hvis du vil sende os fortrolige eller personfølsomme oplysninger:

Læs om Digital Post

Vores telefoner er åbne mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 9 til 12:

Tlf. 72 21 74 02 – om feriepenge, ferieloven mv.
Tlf. 72 21 74 03 – om EØS-arbejdsløshedsforsikring (fx PD U1).
Tlf. 72 21 74 08 – om klager om arbejdsløshedsforsikring.