Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Til virksomheder

Din virksomhed kan få hjælp til at rekruttere, opkvalificere og fastholde medarbejdere.

Smilende håndværker med gul beskyttelseshjelm kigger igennem træskelet

Du kan bruge dit lokale jobcenter, hvis du har brug for at rekruttere nye medarbejdere. På Jobnet  for Arbejdsgivere kan du se de serviceydelser, som landets jobcentre tilbyder virksomheder i Danmark. Du kan også selv søge efter CV’er, sende en digital jobordre eller annoncere efter nye medarbejdere på Jobnet for Arbejdsgivere.

Læs mere om Jobnet for Arbejdsgivere (nyt vindue)

Få landsdækkende virksomhedsservice fra Jobservice Danmark

Jobservice Danmark kan hjælpe din virksomhed, hvis I har behov for hjælp med rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere. Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og enkelt at få en koordineret, samlet service fra beskæftigelsessystemet.

Læs mere om Jobservice Danmark

Få hjælp til at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Har I brug for højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, kan I kontakte Workindenmark, som vil bistå med hjælp til rekrutteringen.

Læs mere om Workindenmark

Læs mere om International Citizen Service

Ordninger, som kan hjælpe din virksomhed

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvar for en række indsatser og ordninger, der kan hjælpe din virksomhed til at rekruttere, opkvalificere og fastholde medarbejdere:

Læs om opkvalificering ved ansættelse

Læs om voksenlærlinge

Læs om jobrotation

Læs om fleksjob 

Læs om virksomhedspraktik

Læs om job med løntilskud

Læs om Trainee-indsats

Læs om nytteindsats

Hjælp en flygtning i job

”Sammen om integration” er et virksomhedspartnerskab, hvor virksomheder, Jobservice Danmark og jobcentrene samarbejder om at hjælpe flygtninge i arbejde. Din virksomhed kan indgå en beskæftigelsesrettet integrationsaftale, der giver jer en samlet indgang til beskæftigelsessystemet og en koordineret service på tværs af jobcentre.

Læs mere om virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration" 

Hjælp – min medarbejder er syg

Som arbejdsgiver spiller du en vigtig rolle i forhold til at følge op på dine ansattes sygemelding. Er du i tvivl om, hvordan du bedst forholder dig til sygefravær, kan du finde råd og vejledning i vores sygefraværsguide. Her kan du også læse om sygefraværssamtaler, tidlig opfølgning (fast track), fastholdelsesplan og mulighedserklæring:

Læs mere om opfølgning på sygemelding

For at sikre at kommunen kan iværksætte den kommunale sygedagpengeopfølgning, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde din medarbejders fravær til kommunen inden for faste frister via NemRefusion. Her kan du også søge om refusion for løn udbetalt under sygefraværet udover arbejdsgiverperioden.

Læs om NemRefusion (nyt vindue)

Gå til NemRefusion på virk.dk (nyt vindue)

Hvis I skal afskedige et større antal medarbejdere

Ved større afskedigelser kan din virksomhed via jobcentret få hjælp til de medarbejdere, der varsles afskediget.

Læs om varsling af afskedigelser

Input til ansøgning om arbejdsløshedsydelser i EØS-land eller Schweiz

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at afgive oplysninger til en a-kasse eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når en af dine tidligere ansatte har søgt om bekræftelse af beskæftigelsesperioder på et dokument PD U1. Dokumentet bruges til ansøgning om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land eller Schweiz.

Læs om EØS-arbejdsløshedsforsikring

Sidst opdateret 4. dec 2017

Kontakt Jobservice Danmark

Jobservice Danmark

Kontakt Jobservice Danmark alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00 på 72 200 350.

I kan også kontakte Jobservice Danmark 24 timer i døgnet ved at skrive til jobservicedanmark@star.dk

Logo for VITAS

Brug VITAS

Vil du oprette en løntilskudsstilling, et praktikforløb eller tilskud til et voksenlærlingeforløb i din virksomhed? Så kan du sende en digital anmodning gennem systemet VITAS.

Gå til VITAS (nyt vindue)

Specialfunktionen Job & Handicap

Medarbejder med handicap

Få overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du ansætter, fastholder og eventuelt afskediger en medarbejder med handicap. Læs også om, hvilke kompenserende ordninger jobcenteret kan hjælpe med.

Værktøjskasse til virksomheder (nyt vindue)