Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Analyser af sanktionsområdet for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

Udarbejdet af Deloitte, Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Som led i en samlet evaluering af sanktioner for modtagere af uddannelses- og kontanthjælp er der gennemført tre analyser. Deloitte har gennemført en kvalitativ analyse af kommunernes administration af sanktionsreglerne. Beskæftigelsesministeriets Analyseenhed har gennemført en analyse af effekter af sanktionsreglerne og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet et deskriptivt notat af brugen af sanktionsreglerne.

Kvalitativ analyse af kommunernes administration af sanktionsreglerne - udarbejdet af Deloitte

Deloittes analyse af sanktionsområdet viser overordnet:

 • Hovedparten af kommunerne vurderer, at sanktioner har en positiv effekt i forhold til opfyldelse af rådighed og arbejdsmarkedstilknytning, samt at sanktionerne har en præventiv virkning.
 • Der er en tendens til en positiv sammenhæng mellem virkning/brug af sanktioner og øget ledelsesfokus og centralisering af opgavevaretagelsen i job- og ydelsescentre.
 • Der er på tværs af kommunerne et begrænset ledelsesmæssigt fokus på brugen af sanktioner.
 • Det vurderes, at der vil kunne opnås en mere effektiv og ensartet brug af sanktionssystemet ved at mobilisere et øget ledelsesfokus på området.

Læs den kvalitative analyse af sanktioner på kontant- og uddannelseshjælpsområdet (pdf) (nyt vindue) 

Deskriptivt notat om hovedtendenserne indenfor sanktionsområdet - udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Det deskriptive notat viser følgende hovedtendenser:

 • Antallet af sanktioner er faldet fra 134.299 i 2013 til 97.986 sanktioner i 2014.
 • Der er en overvægt af uddannelsesmodtagere, som får en sanktion, idet 56.184 var uddannelseshjælpsmodtagere, mens 41.802 var kontanthjælpsmodtagere i 2014.

  Download deskriptivt notat om sanktioner til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (pdf) (nyt vindue)

  Beskæftigelsesministeriets analyse af, om sanktioner hurtigere får ledige i arbejde

  Beskæftigelsesministeriet har undersøgt, om ledige i kontanthjælpssystemet, der får en sanktion, kommer hurtigere i beskæftigelse end ledige, der ikke bliver sanktioneret – indenfor rammerne af et system, hvor der kan gives en sanktion.

  Læs mere om effektanalysen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside(nyt vindue)

   

   

  Sidst opdateret 13. mar 2017