Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Effekterne af uddannelse på lediges mulighed for at komme i beskæftigelse

Rapporten præsenterer en effektmåling og en cost benefit-analyse af uddannelse som instrument i den aktive beskæftigelsesindsats.

Analysen anvender en ny fremgangsmåde i forhold til det meste af litteraturen på området, idet effekten af uddannelsesaktivering måles relativt til aktiveringen i private løntilskudsjobs. Effekten måles relativt, fordi det er interessant at undersøge, hvilke former for aktivering, der virker bedst, hvis man tager som udgangspunkt, at der overhovedet skal være aktivering.

Læs analysen

Sidst opdateret 20. apr 2016