Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evaluering af jobpræmieordningen

Rapporten evaluerer, om jobpræmieordningen målrettet enlige forsørgere påvirker enlige forsørgeres beskæftigelsessituation.

Jobpræmieordningen til enlige forsørgere var en toårig forsøgsordning, der gav langtidsledige enlige forsørgere en skattefri månedlig præmie, hvis de kom i beskæftigelse. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2011 og var gældende frem til 31. december 2012.

Analysen beskriver beskæftigelsesomfanget for enlige forsørgere før og efter, at jobpræmieordningen blev indført, og undersøger, om der kan måles en effekt på beskæftigelsesudviklingen som følge af jobpræmieordningen. Dette gøres ved at sammenligne udviklingen i beskæftigelsen for de berørte med to sammenlignelige grupper af ledige, der ikke var berettiget til jobpræmien.

Læs evaluering

Sidst opdateret 20. apr 2016