Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler, udvikler og vedligeholder viden om beskæftigelsespolitikkens effekter.

Kvinde taster på regnemaskine med kuglepen i hånden

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsætter løbende nye forsøg, analyser og reviews for at opnå viden om, hvad der virker.

Randomiserede kontrollerede forsøg (RCT)

I randomiserede kontrollerede forsøg (RCT) skabes sikker viden om, hvad der virker. Her udvælges deltager- og kontrolgruppe tilfældigt til projektet. Personer i deltagergruppen modtager den beskæftigelsesindsats, som man ønsker at måle effekten af (hvor der på forhånd er indikation for en positiv effekt), mens personer i kontrolgruppen modtager den almindelige beskæftigelsesindsats. Når projektet er slut, kan effekten måles ved at sammenligne deltagergruppens afgang til job med kontrolgruppens afgang til job.

Læs mere om randomiserede kontrollerede forsøg

Videnspiloter

I en række situationer er der etableret et vist vidensgrundlag. Der er således registreret aktivitet. Der er imidlertid ingen eller kun begrænset viden om, hvad der har effekt, men der er en hypotese herom. I en sådan situation kan man igangsætte en videnspilot, hvor rammerne om indsatsen er mere præcise og afgrænsede end i et inspirationsprojekt.

Læs mere om videnspiloter

Inspirationsprojekter

I nogle situationer er der et klart behov for viden om hvilke indsatser, der virker for en målgruppe, uden at der samtidig findes hypoteser om, hvad der har effekt. Og i nogle tilfælde er der slet ikke registreret en aktiv indsats for en given målgruppe. Inspirationsprojekter kan ikke skabe sikker viden, men på baggrund af evalueringerne kan der opstilles en hypotese om, hvad der har effekt.

Når det er tilfældet, er der ikke basis for centralt at definere en specifik indsats, der skal afprøves. I stedet må der igangsættes en bred palette af indsatser – et inspirationsprojekt – som kan inspirere til efterfølgende mere systematisk vidensudvikling. Inpirationsprojekter gennemføres inden for en overordnet ramme, så det er muligt at evaluere dem efterfølgende.

Læs mere om inspirationsprojekter

Landsdækkende kampagner

I landsdækkende kampagner afprøves en indsats i stort set alle jobcentre fx 'Ny Chance' eller 'Brug for alle'.

Læs mere om landsdækkende kampagner

Analyser

I registeranalyser estimeres effekterne af instrumenterne i den aktive beskæftigelsesindsats.

Læs mere om analyser

Reviews

I reviews opsamles den væsentligste forskningsbaserede viden - fra både dansk og udenlandsk litteratur - om hvordan, beskæftigelsespolitikken påvirker ledige.

Læs mere om reviews

Sidst opdateret 18. aug 2016