Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Virksomhedscenter generation 1

Målgruppen er udsatte ledige.

I et virksomhedscenter:

  • samarbejder jobcenter og virksomhed om et fast antal virksomhedspraktikpladser
  • tages der hånd om de lediges behov under virksomhedspraktikken. Ofte har virksomheden en fast mentor, som sammen med jobcentret sørger for den nødvendige opfølgning
  • indgår de ledige på en rigtig arbejdsplads og løser rigtige arbejdsopgaver sammen med rigtige kolleger

Virksomhedsaktivering er ikke et mål i sig selv, men et middel til at bringe kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 tættere på arbejdsmarkedet - og i uddannelse eller job.

Arbejdet med virksomhedsindsats for målgruppen er en stadig udviklingsproces. Der skal skabes sammenhæng  i indsatsen fra den lediges første møde med jobcentret til selvforsørgelse er en realitet.

Sidst opdateret 20. apr 2016