Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hurtigt i gang 1 og 2

Forsøgene skal undersøge, om en tidlig og intensiv indsats kan få ledige hurtigere i job.

Hurtigt i gang 1

Forsøget blev gennemført i to AF-regioner i 2005 og 2006.

Målgruppen for indsatsen i projektet var nyledige dagpengemodtagere.

Forsøgsindsatsen bestod i:

  • et to-ugers afklarings- og jobsøgningsforløb efter 5-6 ugers ledighed
  • kontaktsamtaler hver uge (Storstrøm) eller hver anden uge (Sønderjylland)
  • aktivering i minimum tre måneder senest efter fire måneders ledighed

Kontrolgruppen fik den almindelige indsats.

Evalueringen viser, at de ledige i deltagergruppen i næsten alle uger inden for det første halve år efter første ledighedsdag havde en større sandsynlighed for at komme i beskæftigelse end de ledige i
kontrolgruppen. Andelen, der fandt arbejde på et givet tidspunkt, var gennemsnitligt 20-30 pct. større blandt de ledige i deltagergruppen end blandt de ledige i kontrolgruppen. Det svarer til, at ledighedsperioderne i gennemsnit blev omkring tre uger kortere.

Se evaluering

Se pjecen 'Hurtigt i gang - det betaler sig'

Hurtigt i gang 2

Projektet blev igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2008 for at undersøge, hvilke dele af den tidlige indsats, der virker bedst i forhold til de forskellige grupper af ledige, og om indsatsen kan gøres billigere.

Målgruppen for indsatsen i projektet var nyledige dagpengemodtagere.

Fire indsatser blev testet i 11 jobcentre i de fire regioner:

  • Ugentlige samtaler de første tre måneder afholdt kollektivt i Nordjylland
  • Individuelle samtaler hver 2. uge de første tre måneder i Hovedstaden og Sjælland
  • Fremrykket aktivering efter tre måneders ledighed i Midtjylland
  • Ugentlige samtaler de første tre måneder samt aktivering efter tre måneders ledighed i Syddanmark

De langsigtede effekter peger på, at der er størst effekt af individuelle samtaler.

Se kvalitativ evaluering nr. 1

Se kvalitativ evaluering nr. 2

Se kvantitativ evaluering

Se faktaark

Sidst opdateret 20. apr 2016