Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Mentorforsøget

Mentorforsøget belyser effekten af intensiv mentorstøtte i forhold til at få sårbare unge i gang med uddannelse eller job.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i perioden august 2012 - november 2013 sammen 13 jobcentre gennemført det randomiserede kontrollerede forsøg ’Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job’. Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Formålet med forsøget har været at afdække effekten af at bruge mentorstøtte i op til et år i forhold til at hjælpe udsatte unge tættere på uddannelse eller job.

Evalueringen konkluderer, at mentorstøtte bidrager til, at flere udsatte unge kommer i gang med uddannelse eller i job:

  • Positiv uddannelseseffekt: Målt et år efter forsøgsstart er 12 pct. af de unge i kontrolgruppen i gang med uddannelse. Det tilsvarende tal for deltagergruppen er 16 pct. Mentorindsatsen har dermed haft en signifikant positiv effekt på ca. 4 pct.-point på tilbøjeligheden til at påbegynde en SU-berettiget uddannelse
  • Positiv jobeffekt: Målt godt et år efter forsøgsstart er ca. 5 pct. af de unge i kontrolgruppen i job. Det tilsvarende til for deltagergruppen er ca. 7 pct. Mentorindsatsen har dermed haft en signifikant positiv jobeffekt på samlet set ca. 2 pct.-point

Mentorstøtte er særligt gavnlig for gruppen af udsatte unge - ikke de 'stærke unge' med god forældrebaggrund og ikke de helt 'svage unge', som ikke har fuldført folkeskolen:

  • Der er en markant positiv uddannelseseffekt på 7-10 pct.-point. for udsatte unge, der har fuldført folkeskolen med under 4 i 9. klasses karaktergennemsnit

En mentor skaber positiv progression:

  • Mentorstøtte bidrager til at løfte de unges selvoplevede motivation ift. uddannelse og job, øger deres selvværd og tro på egne evner, løfter deres selvvurderede helbred, skaber bedre samarbejde mellem de unge og jobcentret og forbedrer de unges hverdagsmestring

Læs evalueringsrapporten (pdf) (nyt vindue)

Læs en kort sammenfatning af evalueringen (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 20. apr 2016