Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

På rette vej - i job

Indsatsen undersøger effekten forskellige indsatser over for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2.

Målgruppen i forsøget er personer der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke er vurderet til at være klar til at tage et arbejde, men er vurderet til at være klar til en indsats i form af tilbud efter LAB.

Indsatsen til forsøgets deltagergruppe bestod i ugentlige samtaler i op til et år (samtaler med personligt fremmøde de første 2 måneder), virksomhedspraktik med mentorstøtte senest efter 8 uger i forsøget i op til ni måneder samt en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Evalueringen finder ikke nogen signifikant forskel i hverken beskæftigelses- eller uddannelsesomfang på tværs af deltager- og kontrolgruppen.

Se projektbeskrivelse og bilag

Se evaluering af indsatsen

Sidst opdateret 20. apr 2016