Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Trainee-indsats

I 2012 blev der i forbindelse med finansloven afsat 20 mio. kr. fordelt over 2012 og 2013 til at etablere såkaldte trainee-forløb for ledige dimittender under FTF- og AC-området.

Formålet med trainee-indsatsen var at styrke dimittendernes muligheder for at komme i job gennem både opkvalificering og etablering af kontakt med arbejdsmarkedet.

Evalueringen peger på, at den samlede trainee-indsats hos både AC og FTF har været en succes. Der har bl.a. været en generel høj grad af tilfredshed med indsatsen blandt deltagerne, ligesom deltagernes tilkendegivelser i forhold til deres udbytte af indsatsen stemmer overens med de intentioner, der oprindeligt var baggrunden for at etablere en trainee-indsats.

Som følge af beskæftigelsesreformen forlænges trainee-indsatsen i en toårig perioden, der løber fra 2015.

Læs rapport

Sidst opdateret 20. apr 2016