Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere

En oversigt over danske og internationale kvantitative studier.

Rapporten sammenfatter eksisterende viden omkring uddannelses- og beskæftigelseseffekter af en bred vifte af indsatser over for ikke-vestlige indvandrere, der er på indkomsterstattende ydelser, men som ikke er uden for arbejdsmarkedet.

Flere vestlige lande har specielle programmer for nyankomne indvandrere (fx Norge, Sverige, Danmark og Tyskland). Disse programmer har ofte forskellige indgangsvinkler – fra læring om opholdslandets organisering og kultur eller sprogkurser til mere beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser. Programmernes indhold og grad af frivillighed kan også variere for indvandrere med forskelligt opholdsgrundlag og fra land til land.

Indeværende review vil inkludere beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser, både de, der anvendes specifikt for indvandrere, samt indsatser, der anvendes generelt.

Læs rapporten

Sidst opdateret 20. apr 2016